Щодо питання скорингу при наданні роздрібних банківських кредитів у сучасних економічних умовах України

Анатолій Миколайович Харченко

Анотація


Висвітлюється аналіз скорингових моделей, які можуть використовувати вітчизняні комерційні банки, дано визначення життєвого циклу роздрібного кредиту та охарактеризовано кожну з його фаз, запропоновано графічну модель життєвого циклу роздрібного кредиту і визначено доцільність застосування відповідної моделі на кожній фазі відповідно до функціональних можливостей.

Ключові слова


скорингова модель; роздрібний банківський кредит; ефективність; конкуренція; ризик-менеджмент; життєвий цикл роздрібного кредиту; бізнес-процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Вітлінський В. В. Кредитний ризик комерційного банку : навч. посібник / В. В. Вітлінський, О. В. Пернарівський. Я. С. Наконечний, Г. І. Великоіваненко. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. – 251 с.

Камінський А. Б. Cкорингові технології в кредитному ризик-менеджменті / А. Б. Камінський, К. К. Писанець // Бізнес-інформ. – 2012. – № 4. – С. 197–201.

Камінський А. Б. Структура та інструментарій ризик-менеджменту у споживчому кредитуванні А. Б. Камінський, К. К. Писанець // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. Єханурова Ю. І., Шегди А. В. – К. : Виданвичо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 169–175.

Кириченко О. Аплікаційний кредитний скоринг, його побудова та застосування комерційними банками України / О. Кириченко, Л. Патєрікіна // Банківська справа. – 2009. – № 2. – С. 23–30.

Криклій О. А. Управління кредитним ризиком банку : монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 86 с.

Anderson R. A. The Credit Scoring Toolkit: Theory and Practice for Retail Credit Risk Management. – Oxford University Press: UK, 2007. – P. 790.

Baesens B., Van Gestel T., Stepanova M., Van den Poel D., Vanthienen J. Neural network survival analysis for personal loan data. Journal of the Operational Research. – 2005. – Society 56. – 1089–1098.

Bellotti T., Crook J. Credit scoring with macroeconomic variables using survival analysis // Journal of the Operational Research Society. – 2009. – Vol. 60. –P. 1699–1707.

Bellotti T. and Crook J. Forecasting and stress testing credit card default using dynamic models // International Journal of Forecasting. – 2013. – Vol. 29, Issue 4. – P. 563–574.

Pysanets K. Survival concept for credit scoring models // Инновационные и информационные технологии в развитии национальной экономики: теория и практика : монография / под ред. Т. С. Клебановой, В. П. Невежина, Е. И. Шохина. – М. : Научные технологии, 2013. – С. 298–305.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Анатолій Миколайович Харченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х