Особливості методики складання фінансової звітності страховими компаніями при застосуванні МСФЗ

Олена Олексіївна Лаврова

Анотація


Розглянуто склад і зміст фінансової звітності страхових компаній України, що складена згідно з вимогами МСФЗ, виокремлено особливості формування показників такої звітності за МСБО та П(с)БО і запропоновано шляхи усунення різниць в оцінках показників

Ключові слова


Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку; Міжнародні стандарти фінансової звітності; оцінка і визнання; показники звітності; страховик; фінансова звітність

Повний текст:

PDF

Посилання


Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України 07.02.2013 № 73. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку : затверджено Наказом Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

МСФЗ, МСБО, КТМФЗ, ПКТ (Редакція на 01.01.2013 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Олена Олексіївна Лаврова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х