Методичне забезпечення аудиту як інструмент боротьби із шахрайством у кредитних спілках

Олексій Дмитрович Круподер

Анотація


Описуються особливості діяльності кредитних спілок, які визначають специфіку аудиту. Досліджено методичне забезпечення аудиту кредитних спілок і внесення пропозиції щодо його вдосконалення з метою підвищення ефективності аудиторських перевірок і виявлення шахрайства

Ключові слова


кредитна спілка; аудит; методика; шахрайство

Повний текст:

PDF

Посилання


Основні показники діяльності кредитних установ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua/733.html.

Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 р., № 140-V (із змінами і доповненнями).

Головач В. Виявлення аудитором шахрайства та інших викривлень фінансової звітності методами економіко-правового аналізу. / В. Головач // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 5. – С. 28–39.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2010 року, частини 1, 2) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://apu.com.ua/msa.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р., № 2341-III (із змінами і доповненнями).

Мохняк В. С. Методика аудиту діяльності кредитних спілок в Україні [Електронний ресурс] / В. С. Мохняк, Л. М. Полякова. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vnulp/menegment/2012_722/31.pdf.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р., № 996-XIV (із змінами і доповненнями).

Порядок складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками: затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 р., № 177 (із змінами і доповненнями).


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Олексій Дмитрович Круподер

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х