Актуальні проблеми рейтингового оцінювання діяльності банків в Україні

Богдан Іванович Пшик

Анотація


Аналізується рейтингова оцінка діяльності комерційних банків як важливого чинника розвитку банківської системи України в цілому. Розглянуто різні конкретні методики обчислення рейтингу банку як класичні, які використовуються комерційними банками в щоденній практиці, виявлено їхні переваги і недоліки.


Ключові слова


банк; рейтинг; рейтингова оцінка діяльності банків

Повний текст:

PDF

Посилання


Батковський В. А. Рейтингова оцінка діяльності банків / В. А. Батковський // Фінанси України. – 2004. – № 5. – С. 145–150.

Пасічник І. В. Рейтингова оцінка комерційного банку як індикатор його надійності та ефективності / І. В. Пасічник // Комунальное хазяйство города. – К.: Техніка, 2005. – Вып. 62. – С. 245–255. – (Серия : Экономические науки).

О принятии Концепции о создании системы рейтинговой оценки регионов, отраслей национальной экономики, субъектов хозяйствования : Распоряжение КМУ от 01.04.2004 № 208-р // Официальный вестник Украины. – 2004. – № 14. – С. 77–84.

Фалюта А. В. Удосконалення рейтингового оцінювання банків / А. В. Фалюта // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : зб. тез доп. VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24–25 травня 2012 р.) / ДВНЗ «УАБС НБУ». – Суми, 2012. – Т. 1. – C. 102–104.

Савченко Т. Г. Публічна система комплексної оцінки діяльності банків як інструмент підвищення якості інформації про банки / Т. Савченко // Вісник Нац. банку України. – 2006. – № 10. – С. 40–45.

Майба В. В. Рейтингове оцінювання фінансової стійкості комерційних банків / В. В. Майба // Ефективна економіка. – 2010. – № 5. – C. 48–65.

Каширіна О. Рейтингова система оцінки фінансової стабільності банків з іноземним капіталом як інструмент підвищення надійності банківської системи / О. Каширіна, В. Фурсова // Вісник НБУ. – 2011. – № 9. – С. 33–41.

Коваленко В. В. Методологія оцінки фінансової стійкості комерційного банку / В. В. Коваленко, А. О. Сидоренко // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. – 2009. – № 2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Богдан Іванович Пшик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х