Особливості проведення державного аудиту електронного середовища державних органів влади

Андрій Миколайович Любенко

Анотація


Розкрито особливості проведення державного аудиту електронного середовища державних органів влади, обґрунтовано необхідність упровадження нових форм фінансового контролю. Розглянуто зарубіжний досвід, на підставі якого пропонується вдосконалити державний фінансовий контроль в Україні і підвищити його ефективність

Ключові слова


державний аудит; електронне середовище державних органів влади; ефективність витрачання коштів

Повний текст:

PDF

Посилання


Лімська декларація керівних принципів аудиту державних фінансів [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/140217?cat_id=32836.

Збірник матеріалів з питань державного фінансового контролю / за заг. ред. І. С. Дребота. – Чернівці : Прут, 2003. – 188 с.

Аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних установ: проблеми та шляхи запровадження. – К. : Піраміда, 2005. – 144 с.

Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 року № 2 939-ХІІ, із внесеними змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Постанова КМУ «Про затвердження порядку проведення органами контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів» від 12 травня 2007 року № 698 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua.

Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит / [П. К. Германчук, І. Б. Стефаник, Н. І. Рубан та ін.]. – К. : НВП «АВТ», 2004. – 424 с.

Контроль і ревізія : навч. посібник/ [Романів Є. М., Хом’як Р. Л., Мороз А. С., Корегін М. В.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : НУ «Львівська політехніка», Інтелект-Захід, 2002. – 320 с.

Розпорядження КМУ від 22 жовтня 2008 року № 1 374-р «Про Концепцію розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2015 року і план заходів щодо її реалізації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Андрій Миколайович Любенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х