Методичні засади аналізу балансу банку

Ольга Миколаївна Шинкаренко

Анотація


Досліджено основні методичні підходи до аналізу балансу банку, наведено їхню порівняльну характеристику. Розкрито особливості аналізу активу і пасиву балансу банку

Ключові слова


фінансова звітність; баланс; активи; пасиви; аналіз власного капіталу; аналіз зобов’язань; ліквідність

Повний текст:

PDF

Посилання


Васюренко О. В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків : навч. посібник / О. В. Васюренко, К. О. Волохата. – К. : Знання, 2006. – 463 с.

Вовчак О. Д. Кредит і банківська справа : підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. А. Андрейків. – К. : Знання, 2008. – 564 с.

Герасимович А. М. Аналіз банківської діяльності : навч. посібник / Герасимович А. М., Алексєєнко М. Д., Парасій-Вергуненко І. М. – К. : КНЕУ, 2004. – 599 с.

Ключников М. В. Экономико-статистический анализ структуры и динамики показателей пассивных и активных операций коммерческих банков / М. В. Ключников // Финансы и кредит. – 2003. – № 12. – С. 16–23.

Косова Т. Д. Аналіз банківської діяльності : навч. посібник / Т. Д. Косова. – К. : Центр учбової літератури, 2008 . – 486 с.

Котковський В. С. Банківські операції : навч. посібник / В. С. Котковський, О. В. Нєізвєстна. – К. : Кондор, 2011. – 498 с.

Ліквідність банку: окремі аспекти управління та світовий досвід регулювання і нагляду : науково-аналітичні матеріали / В. С. Стельмах, В. І. Міщенко, В. В. Крилова, Р. М. Набок, О. Г. Приходько, Н. В. Грищук. – К. : Національний банк України. Центр наукових досліджень. – 2008. – Вип. 11. – 220 с.

Малахова О. Л. Управління фінансовою стійкістю банків: навч. посібник / О. Л. Малахова, Р. В. Михалюк. – Тернопіль : Вектор, 2011. – 270 с.

Міщенко В. І. Ліквідність банківської системи: економічна сутність, структура і методологічний підхід до аналізу / В. І. Міщенко, А. В. Сомик // Наука й економіка. – 2010. – № 1. – С. 273–277.

Нужна О. А. Финансовый анализ в коммерческом банке как составная часть управления его операциями [Электронный ресурс]. / О. А. Нужна. – Режим доступа : http://www. nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/ekfor/2011_1/28.pdf.

Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності : навч. посібник / Парасій-Вергуненко І. М. – К. : КНЕУ, 2003. – 347 с.

Ребрик Ю. С. Аналіз ліквідності банку в умовах нестабільності фінансових ринків / Ю. С. Ребрик // Економічний аналіз. – 2010. – № 5. – С. 326–328.

Савіна Л. О. Фінансовий аналіз у комерційному банку : навч. посібник / Л. О. Савіна. – К. : Кондор, 2009. – 190 с.

Сало І. В. Необхідність аналізу показників прибутку банку [Електронний ресурс] / І. В. Сало, О. О. Лисянська. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekfor/2011_1/28.pdf.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс] : затверджено постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 368. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg =z0841-01.

Щибиволок З. І. Аналіз банківської діяльності : навч. посібник / Щибиволок З. І. – К. : Знання, 2006. – 311 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Ольга Миколаївна Шинкаренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х