Передумови інтеграції вітчизняної банківської системи в європейську банківську систему

Ірина Богданівна Семеген, А. А. Левко

Анотація


Проаналізовано основні тенденції розвитку банківського ринку Європейського Союзу і України. Зазначено перспективи розвитку європейського банківського ринку. Запропоновано шляхи реформування вітчизняної банківської системи відповідно до європейських норм.

Ключові слова


європейська інтеграція; банківські установи; активи банків; іноземний капітал; рентабельність; спеціалізовані банки; банківський союз

Повний текст:

PDF

Посилання


Consolidated banking data [Електронний ресурс] / ЕСВ. – Режим доступу : http://www.ecb.europa.eu/stats/money/consolidated/html/index.en.html.

Financial integration in Europe : april 2013 [Електронний ресурс] / ЕСВ. – Режим доступу : http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/financialintegrationineurope201304en.pdf.

Європейський банківський союз: аж поки дефолт нас не розлучить [Електронний ресурс] // iPress.ua. – Режим доступу : http://ipress.ua/articles/ yevropeyskyy_bankivskyy_soyuz_azh_poky_defolt_nas_ne_rozluchyt_21939.html.

Аналітичний огляд банківської системи України за 9 місяців 2013 року [Електронний ресурс] // Національне рейтингове агентство «Рюрик». – Режим доступу : http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_3_kv_2013_review.pd.

The National Bureau of Economic Research [Електронний режим]. – Режим доступу : www.nber.org.

Щодо інтеграції банківської системи України до банківської системи Європейського Союзу. Аналітична записка [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу : http: www.niss.gov.ua.

Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції України: організаційний аспект / Т. Смовженко, О. Другов // Вісник НБУ. – 2005. – № 11. – С. 34–37.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Ірина Богданівна Семеген, А. А. Левко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х