Інститути спільного інвестування: природа, проблеми та перспективи розвитку

Сергій Олександрович Криниця

Анотація


Досліджено особливості функціонування і тенденції розвитку інститутів спільного інвестування в Україні, рекомендовано заходи щодо підвищення ефективності їхньої діяльності

Ключові слова


інститути спільного інвестування; компанії з управління активами; фондовий ринок; інвестиційні фонди; фінансове посередництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 5 липня 2012 року № 5080-VI / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Урядовий кур’єр. – 2012. – № 174.

Goldsmith R. W. Institutional Investors and Corporate Stock / R. W.Goldsmith // Yale University, National Bureau of Economic Research, 1973. – 465 p.

Корнєєв В. В. Фінансові посередники як інститути розвитку : монографія / В. В. Корнєєв. – К. : Основа, 2007. – 192 с.

Демиденко О. А. Діяльність фінансових посередників у фінансуванні інвестиційних проектів / О. А. Демиденко // Формування ринкових відносин в Україні. 2009. – № 12. – С. 87–92.

Аналітичні огляди ринку спільного інвестування [Електронний ресурс] / Українська асоціація інвестиційного бізнесу. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua/analituaib.html.

Терещенко Г. М. Залучення потенціалу інститутів спільного інвестування для забезпечення інноваційного розвитку економіки / Г. М. Терещенко // Фінанси України. – 2012. – № 9. – С. 105–115.

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 № 2456-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 50–51. – Ст. 572.

Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI (набирає чинності з 01.01.2014).


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Сергій Олександрович Криниця

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х