Науково-методичний підхід до формування ефективних інвестиційних портфелів недержавних пенсійних фондів

Наталія Анатоліївна Цікановська

Анотація


Удосконалено науково-методичний підхід до визначення складу і структури ефективних інвестиційних портфелів недержавних пенсійних фондів на основі доповнення моделі Г. Марковіца інвестиційними обмеженнями на операції з пенсійними активами та встановлення співвідношень ризику і дохідності для інвестиційних портфелів різних видів

Ключові слова


ризик; дохідність; інвестиційний портфель; інвестиційні обмеження; недержавний пенсійний фонд

Повний текст:

PDF

Посилання


Богатко О. В. Задача формирования порфеля инвестора в инвестиционных фондах / О. В. Багатко // Экономический журнал высшей школы экономики. – 1998. – № 3. – С. 379–384.

Вартанова Э. Р. Формирование портфелей ценных бумаг на неоднородных рынках / Э. Р. Вартанова, В. И. Тинякова // Вопросы современной науки и практики / Университет им. В. И. Вернадского. – 2009. – № 2 (16). – С. 171–179.

Дубровин В. И. Модели и методы оптимизации выбора инвестиционного портфеля / В. И. Дубровин, О. И. Юськив // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2008. – № 1. – С. 49–60.

Льовкін В. М. Формування інвестиційного портфеля в умовах нестабільного фондового ринку / В. М. Льовкін, В. І. Дубровін // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. – 2011. – № 51. – С. 145–154.

Мироненко М. Ю. Проблеми формування інвестиційного портфеля / М. Ю. Мироненко // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – № 4. – С. 308–311.

Семенчин Е. А. Многокритериальные математические модели принятия решений на рынке ценных бумаг в условиях неопределенности / Е. А. Семенчин, А. О. Денисенко // Научный журнал КубГАУ. – 2010. –№ 64 (10). – С. 72–80.Про недержавне пенсійне забезпечення [Електронний ресурс] : Закон України від 09.07.2003 № 1057-IV [зі змін. та допов.]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1057-15.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Наталія Анатоліївна Цікановська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х