Інвестиційних потенціал страхового ринку України

Неля Григорівна Нагайчук

Анотація


Розглянуто місце страхових компаній у системі фінансових посередників. Визначено функції страхових компаній як фінансових посередників. З’ясовано, що страхові компанії виконують роль фінансового посередника шляхом здійснення інвестиційної діяльності у процесі використання сформованого ними інвестиційного потенціалу. Доведено, що в сучасних умовах сукупний інвестиційний потенціал страхових компаній не здійснює суттєвого впливу на інвестиційні процеси в економіці

Ключові слова


фінансове посередництво; фінансові посередники; страхові компанії; інвестиційний потенціал страховика; страхові резерви; активи; якими представлені резерви; інвестиційна діяльність страховика

Повний текст:

PDF

Посилання


Ткаченко Н. В. Інвестиційна діяльність страхових компаній : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Н. В. Ткаченко ; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. – К., 2004. –

с.

Улыбина Л. К. Институты и инструменты инвестирования финансовых ресурсов страховых организаций / Л. К. Улыбина, О. А. Окорокова // Экономические науки. – 2011. – № 8 (81). – С. 194–198.

Показники діяльності з видів страхування за 2006–2010 рр. [Електронний ресурс] / сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. – Режим доступу : http: //www. dfp.gov.ua.

Підсумки діяльності страхових компаній за 2011 рік [Електронний ресурс] / сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. – Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/dpn/sk_4kv_2011.pdf.

Чеченова Л. А. Инвестиционный потенциал страховых компаний / Л. А. Чеченова, Е. А. Попович // Вестник Университета (Государственный университет управления). – 2012. – № 3. – Т. 3. – С. 300–306.

Окорокова О. А. Зарубежный опыт инвестиционной деятельности страховых компаний [Електронний ресурс] / О. А. Окорокова // Вестник Адыгейского государственного университета : сетевое электронное научное издание. – 2012. – № 2. – Режим доступу : http://www.vestnik.adygnet.ru/?2012.2.

Річний звіт НБУ за 2011 рік [Електронний ресурс] / сайт Національного банку України. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=121938.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Неля Григорівна Нагайчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х