Використання стрес-тестування для оцінки вразливості економічної стійкості машинобудівного підприємства

Олена Володимирівна Маслюк

Анотація


Розв’язано проблему переведення макроекономічних стрес-сценаріїв у параметри ризику для реального сектору економіки. Цей процес для машинобудівних підприємств запропоновано виконувати за допомогою аналізу чутливості цільового параметра стрес-тестування до факторів макроекономічного впливу.


Ключові слова


аналіз; стрес-тест; шоковий сценарій; стійкість; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Науменкова С. Стрес-тестування як інструмент діагностики фінансової стійкості банків / С. Науменкова, С. Міщенко // Вісник НБУ. – 2008. – Травень. – C. 18–23.

Blaschke W. Stress testing of financial systems: An overview of issues, methodologies, and FSAP experience / W. Blaschke, M. Jones, S. Peria // IMF working paper. – 2001. – WP/01/88.

Hilberts P. Stress testing financial systems / P. Hilberts, M. Jones. – IMF, 2004.

Lopez I. Stress Tests: Useful Complements to Financial Risk Models / I. Lopez. – FRBSF Economic Letter, 2005

Швец С. К. Стресс-тестирование нефинансовых компаний [Електронний ресурс] / С. К. Швец // Институт бизнеса и права. – Режим доступу : http://www.ibl.ru/konf/151211/stress-testirovanie-nefinansovih-kompaniy.html.

Филобокова Л. Ю. Стресс-тестирование – инструментарий прогнозирования финансовой устойчивости малых предприятий [Електронний ресурс] / Л. Ю. Филобокова // Управление экономическими системами (электронный научный журнал). – Режим доступу : http://uecs.ru/uecs-23-232010/item/205-2011-03-23-12-43-29.

Сальников В. Стресс-тестирование компаний реального сектора для России: методологические аспекты и первые результаты [Електронний ресурс] / В. Сальников // Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук. – Режим доступу : www.ecfor.ru/pdf.php?id=research/sal2

«Стрес-тест» – методика задля розвитку агробізнесу [Електронний ресурс] // Агро бізнес сьогодні. – № 23 (222). – грудень. – 2011. – Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua/guest/763-l-r-.html.

Доклад Moody’s analytics об Исследовании практики стресс-тестирования в банковской отрасли (2011 г.) [Електронний ресурс] // Moody’s Analytics. – Режим доступу : http://www.moodysanalytics.com/stresstest.

Остапенко Л. С. Розвиток механізму антикризового управління на машинобудівних підприємствах : дис. … канд. наук : 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Л. С. Остапенко. – Суми, 2012.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Олена Володимирівна Маслюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х