Особливості та тенденції розвитку кредитної системи в умовах трансформації економіки

Надія Володимирівна Рогожнікова

Анотація


Розглянуто сутність, структуру та етапи формування кредитної системи. Проаналізовано особливості та тенденції розвитку сучасної кредитної системи України в умовах трансформації економіки

Ключові слова


кредитна система; елементи кредитної системи; спеціалізовані кредитно-фінансові інститути; банківська система; парабанківська система; центральний банк; комерційні банки; страхові компанії; пенсійні фонди; інвестиційні компанії; ломбарди; фінансові компан

Повний текст:

PDF

Посилання


Банківська система України : монографія / В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва, К. Ф. Черкашина, О. В. Крухмаль. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 187 с.

Барановський О. І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання : монографія. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 754 с.

Бюлетень Національного банку України. – 2013. – № 3.

Волохов В. І. Оцінка ефективності кредитної діяльності банків / В. І. Волохов // Фінанси України. – 2003. – № 4. – С. 115–124.

Гроші та кредит : підручник / С. К. Реверчук [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – К. : Знання, 2011 – 382 с.

Кредитування і контроль : навч. посібник / Т. С. Смовженко, Р. Р. Коцовська, В. М. Крупський, В. С. Хім’як. – Львів : ЛБІ НБУ, 2004. – 135 с.

Кричевська Т. Фінансово-економічна криза і виклики для грошово-кредитної політики /

Т. Кричевська // Економіка України. – 2009. – № 4. – С. 65–75.

Круш П. В. Гроші та кредит : навч. посібник / П. В. Круш. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 216 с.

НРА «Рюрік»// www.rurik.com.ua.

Офіційний сайт Національного банку України // www.bank.gov.ua.

Офіційний сайт Нацкомфінпослуг // www.dfp.gov.ua.

Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка / Г. С. Панова. – М. : ИКЦ «ДИС», 1997. – 464 с.

Підвисоцький Р. Структура активів банків України за станом на 01.01.2013 р. (у розрізі банків) / Р. Підвисоцький // Вісник НБУ. – 2013. – №3. – С. 50–55.

Про розподіл банків на групи [Електронний ресурс] : Рішення комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ № 974 від 13.12.2012. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc.

Розвиток банківської системи України : монографія / за ред. д-ра екон. наук О. І. Бара-новського. – К. : Ін-т екон. та прогнозув., 2008. – 584 с.

Економічний аналіз діяльності комерційних банків : навч. посібник / О. В. Васюренко,

К. О. Волохата / за ред. О. В. Васюренко. – К. :Знання, 2006. – 464 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Надія Володимирівна Рогожнікова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х