Методичні підходи щодо покращення оцінки кредитоспроможності позичальників

Ігор Володимирович Карбівничий

Анотація


Розроблено методику визначення класу надійності позичальника банку для клієнтів малого і середнього бізнесу. Визначено основні етапи та показники, які характери­зують застосування цієї методики

Ключові слова


кредитний ризик; кредитоспроможність; ліквідність; фінансова стійкість; ділова активність і прибутковість

Повний текст:

PDF

Посилання


Банківські ризики: теорія та практика управління : монографія / [Примостка Л. О., Лисенок О. В., Чуб О. О. та ін.] ; Держ. вищий навч. заклад «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2008. – 456 с.

Версаль Н. І. Кредитні ризики як важлива складова ризиків банківської діяльності / Н. І. Версаль, С. М. Олексієнко // Фінанси України. – 2002. – № 8. – С. 86–95.

Вощилко М. Основи управління ризиками у банківській справі / М. Вощилко // Вісник Національного банку України. – 2001. – № 12. – С. 51–52.

Д’яконова І. І. Удосконалення банківських операцій і попередження ризиків як умова зміцнення банківської системи України : монографія / І. І. Д’яконова. – Суми : Університетська книга, 2007. – 88 c.

Едронова В. Н. Модели анализа кредитоспособности заемщиков / В. Н. Едронова, С. Ю. Хасянова // Финансы и кредит. – 2002. – № 6 (96). – С. 9–15.

Ковальов О.Л. Класифікація банківських ризиків. Фактори, що впливають на кредитні ризики, і підходи до їх класифікації / О. Л. Ковальов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 2. – С. 63.

Коршикова Т. Контроль та управління ризиками в кредитній діяльності банків / Т. Коршикова // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 1. – С. 24–25.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Ігор Володимирович Карбівничий

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х