Роздрібне банківське кредитування в Україні: сучасний стан та перспектива

Анатолій Миколайович Харченко

Анотація


Висвітлюється зміст роздрібного банківського кредитування, зазначені певні його особливості. Проведено аналіз сучасного стану роздрібного банківського кредитування, показано можливості і загрози розширення чи звуження меж кредитування

Ключові слова


кредит; кредитування; механізм кредитування; роздрібний банківський кредит

Повний текст:

PDF

Посилання


Портал споживача [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.consumerinfo.org.ua/must_know/quality/581/4134.

Сопко В., Голик М. Удосконалення механізму кредитування як один із чинників підвищення прибутковості банків / В. Сопко, М. Голик // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 3 (15). – С. 153–156.

Шмігельська З. К Особливості розвитку ринку споживчого кредитування в Україні / З. К. Шмігельська // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2012. – № 2 (14). – С. 45–48.

Харченко А. М. Роздрібне банківське кредитування: сутність і важливість виділення на сучасному етапі розвитку фінансово-кредитних відносин в Україні / А. М. Харченко // Науковий журнал «Економіка та право». – 2008. – № 2 (21). – С. 40–44.

Вовчак О. Д. Банківське мікрокредитування малого підприємництва в Україні : монографія / О. Д. Вовчак, П. М. Сенищ, О. І. Антонюк. – К. : УБС НБУ, 2012. – 190 с.

Статистичний бюлетень НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=57897.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/tznr/tznr_u/tznr_u.htm.

Фінансовий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://news.finance.ua/ua/~/1/20/all/2013/10/28/311735.

Офіційний сайт Альфа-Банк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.alfabank.com.ua/rus/analytics/product/economics/2012.

Barn C. (2009). The 4$ trillion housing headache. CNN Money [Electronic resource]. – Available from : http://money.cnn.com/2009/05/27/news/mortgage.overhang.fortune/index.htm.

Euromonitor International (2013). Consumer lending in Ukraine [Electronic resource]. – Available from : http://www.euromonitor.com/consumerlendingin-ukraine/report.

Basel Committee on Banking Supervision (2010). «Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems» [Electronic resource]. – Available from : http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Анатолій Миколайович Харченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х