DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2 (20)201434668

Фінансове забезпечення розвитку туристичної галузі

Марія Павлівна Рипкович

Анотація


Проаналізовано важливість фінансового забезпечення розвитку туристичної сфери. Проведено аналіз бюджетного фінансування туристичної галузі України. Запропоновано шляхи поліпшення фінансового забезпечення функціонування туризму.


Ключові слова


туристична галузь; фінансове забезпечення; бюджетне фінансування туризму; видатки державного бюджету; позабюджетні джерела фінансування туристичної сфери

Повний текст:

PDF

Посилання


Верланів Ю. Фінансово-економічний механізм та інструменти політики розвитку туризму в Україні / Ю. Верланів // Наукові праці ЧДУ ім. Петра Могили. – 2005. – Т. 38. – Вип. 25. – С. 76–85.

Герасименко В. Г. Управління національним туризмом у контексті міжнародного досвіду / В. Г. Герасименко, С. С. Галасюк // Вісник ДІТБ. – 2008. – № 12. – С. 19–24. – Серія: Економіка, організація і управління підприємствами (в туристичній сфері).

Гроші. Фінанси. Кредит : навч.-метод. посібник / [Г. Г. Кірейцев, Н. М. Александрова, С. О. Маслова] ; за ред. проф. Г. Г. Кірейцева. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 312 с.

Держкомстат України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Захарчук С. Фінансово-економічні проблеми функціонування туристичної галузі [Електронний ресурс] // Економіка. Управління. Інновації. – 2010. – № 1 (3). – Режим доступу : http://www.mbuv.gov.ua.

Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / Крупка М. І. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 205. – 608 с.

Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку : монографія / Онишко С. В. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. – 434 с.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні : Постанова КМУ від 07.03.2012 № 241 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

Про Державний бюджет України на 2008–2013 роки : Закон України [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

Швець І. Ю. Регіональне управління конкурентоспроможністю туристичних послуг: методологія і практика : Автореф. дис. … д-ра екон. наук / І. Ю. Швець ; Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України. – К., 2009. – 37 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Марія Павлівна Рипкович

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х