Проблемні аспекти оцінки ефективності управління бюджетними витратами

Олена Володимирівна Кравченко

Анотація


Розглянуто проблемні аспекти діяльності бюджетних установ, визначення ними фінансового результату виконання кошторису, запропоновано шляхи вдосконалення оцінки ефективності управління бюджетними витратами.

Ключові слова


бюджетні установи; кошторис; доходи; витрати; фінансовий результат; контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Звіти про результати діяльності Держфінінспекції та її територіальних органів [Електронний ресурс] / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/96310.

Звіт Рахункової палати [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16742074/Zvit_2012.pdf.

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-III [Електронний ресурс] Верховна Рада України. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102456.html.

Про затвердження Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах МФУ : наказ МФУ № 995 від 14.09.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=351955.

Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 роки : постанова КМУ від 16.01.2007 № 34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/publish/main?art_id=293080&cat_id=293062.

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі МФУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=83023.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Олена Володимирівна Кравченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х