DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x3(18)201334653

Причини і наслідки відпливу іноземного капіталу з банківського сектору України: тенденції 2010–2013 років

Віталій Васильович Рисін

Анотація


Розглянуто структурні зміни у секторі банків з іноземним капіталом в Україні, що відбулися під впливом фінансової кризи. Проаналізовано діяльність найбільших банків, які були продані іноземними інвесторами у 2010 – першій половині 2013 року. Визначено наслідки відпливу європейського банківського капіталу з України.


Ключові слова


банки; іноземний капітал; фінансова криза; банківські групи

Повний текст:

PDF

Посилання


Новий етап розвитку банківської системи України: зростання присутності іноземних інвесторів : монографія / [Смовженко Т. С., Другов О. О., Рисін В. В. та ін] ; за ред. Т. С. Смовженко. – К. : УБС НБУ, 2008. – 230 с.

Ігошева О. В. Іноземні інвестиції в банківський сектор України та механізм їх допуску [Електронний ресурс] / О. В. Ігошева // Ефективна економіка. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2058.

Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097.

Резниченко Е. Банк продают: пять последствий для вкладника и заемщика [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.prostobank.ua/depozity/stati/bank_prodayut_pyat_posledstviy_dlya_vkladchika_i_zaemschika.

Другов О. О. Оцінка рівня та перспективи участі іноземних інвесторів у функціонуванні банківської системи України / О. О. Другов, В. В. Рисін // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / наук. ред. І. К. Бондар. – К., 2007. – Вип. 6 (73). – С. 89–93.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Віталій Васильович Рисін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х