Особливості використання договорів субконтрактингу як забезпечення при кредитуванні суб’єктів малого бізнесу

Олексій Миколайович Біломістний

Анотація


Сформульовано рекомендації щодо використання договорів субконтрактингу як забезпечення кредиту. Встановлено основні переваги використання субконтрактигу, до яких належать: велика гнучкість та адаптація до змін попиту, поліпшення діяльності суб’єктів господарювання, що взаємодіють у межах субконтрактингу, а це дозволяє стимулювати розвиток кредитування малого бізнесу

Ключові слова


забезпечення; малий бізнес; субконтрактинг; кредит

Повний текст:

PDF

Посилання


Терентьева К. А. Проблемы развития и кредитования малого бизнеса в России [Электронный ресурс] / К. А. Терентьева. – Режим доступа : http:// science.ncstu.ru/articles/econom/2008_08/07.pdf/file_download.

Біломістний О. М. Субконтрактинг як форма кредитного забезпечення

/ О. М. Біломістний // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, жовтня 2011 р. – Черкаси : ЧІБС УБС, 2011 – С. 204–205.

Коренєв Е. Н. Субконтрактинг як стратегічний напрям розвитку взаємодії торгово-промислових палат та вітчизняних підприємств-виробників

/ Е. Н. Коренєв // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – Луганськ, 2010. – № 22 (2). – С. 167–173.

Постанова НБУ «Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

Біломістний О. М. Кластер як форма взаємодії підприємств і банку кластера / О. М. Біломістний // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – № 1 (10). – С. 95–97.

Колодізєв О. М. Вплив розвитку реального і банківського секторів національної економіки на підвищення рівня її конкурентоспроможності на етапі європейської інтеграції / О. М. Колодізєв, С. О. Колодізєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. – Суми: УАБС НБУ, 2012. – Вип. 34. – С. 95–103.

Банківське мікрокредитування малого підприємництва в Україні : монографія / О. Д. Вовчак, П. М. Сенищ, О. І. Антонюк. – К. : УБС НБУ, 2012. – 205 с.

Etzkovitz H. The Dynamic of Innovations: from National System and «Mode 2» to a Triple Helix of University-Industry-Government / H. Etzkovitz, L. Leydcsdorff // Relations Research Policy 29. – 2005. – P. 109–129.

Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи : монографія / авт. кол. – К. : УБС НБУ, 2010. – 294 с.

Біломістний О. М. Моделювання прийняття рішення при банківському кредитуванні малого бізнесу / О. М. Біломістний // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доп. ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

(28–29 жовтня 2010 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – Т. 1. – С. 18–19.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Олексій Миколайович Біломістний

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х