Ефективність застосування кредитно-інвестиційних інструментів у фінансуванні інноваційних проектів

Микола Гаврилович Дмитренко, Ганна Миколаївна Чепелюк

Анотація


Досліджено економічно-організаційні аспекти фінансування інноваційної діяльності. У результаті аналізу наукових розробок та емпіричних матеріалів запропоновано поєднання кредитно-інвестиційних механізмів мобілізації коштів для забезпечення фінансування пріоритетних соціально-економічних заходів.


Ключові слова


банк; інноваційна діяльність; інноваційний проект; інвестиційне кредитування; муніципальні облігації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Воротін В.Є., Жаліло Я.А. Державне управління регіональним розвитком України: Монографія / За заг. ред. В. Є. Воротіна, Я. А. Жаліла. – К.: НІДС, 2010. – 288 с.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page11.

Мельник А. Ф. Муніципальний менеджмент: Навч. посібник / За ред. А. Ф. Мельник. – К.: Знання, 2006. – 420 с.

Молдован О. О., Єгорова О. О. Щодо вдосконалення бюджетно-податкових інструментів стимулювання інноваційної діяльності в Україні: Аналітична записка [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1104.

Пашова С. М. Особливості здійснення інвестиційного кредитування інноваційної діяльності банками України // Бізнес Інформ. – 2013. – № 3. – C. 307–313.

Примостка Л. О, Чуб П. М., Карчева Г. Т. Управління банківськими ризиками: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2007. – 600 с.

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К.: НІДС, 2013. – 576 с.

Скиба М. Щодо першочергових заходів активізації інноваційної діяльності в Україні: Аналітична записка [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/654.

Річний звіт НКЦПФР за 2012 рік: «Інновації для розвитку ринку» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Микола Гаврилович Дмитренко, Ганна Миколаївна Чепелюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х