Інвестиційна стратегія розвитку суб’єктів господарювання

Наталя Миколаївна Третяк

Анотація


Досліджено стан інвестиційного забезпечення суб’єктів господарювання. Розглянуто дефініцію «інвестиційне забезпечення», окреслено заходи щодо впровадження в діяльність суб’єктів господарювання інвестиційної стратегії

Ключові слова


інвестиційне забезпечення; капітальні інвестиції; інвестиційна стратегія; джерела фінансування капітальних інвестицій

Повний текст:

PDF

Посилання


Капітанець Ю. О. Інвестиційне забезпечення фермерських господарств / Ю. О. Капітанець // Інноваційна економіка. – 2005. – № 1. – С. 141–144.

Податковий кодекс України : №2856-VІ від 02 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 1317. – С. 122.

Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.

Смовженко Т. С. 85 кроків реформування економіки України (реформи третього покоління) / Т. С. Смовженко, І. С. Кравченко, Г. А. Багратян // Економічні науки. – 2010. – Вип. 7 (25), ч. 5 – С. 64–71. – (Серія «Облік і фінанси»).

Шевцова Я. А. Інвестиційне забезпечення діяльності підприємств : дис. канд. екон. наук : 08.06.01 / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля ; Я. А. Шевцова – Луганськ, 2003.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Наталя Миколаївна Третяк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х