Аналіз інвестиційної діяльності у спеціальних економічних зонах України

Любов Валентинівна Чернявська

Анотація


Проаналізовано динаміку і структуру інвестицій у спеціальні економічні зони (СЕЗ) із початку їхньої діяльності до скасування спеціального податкового режиму економічної діяльності та після нього. Також розглянуто зарубіжний досвід діяльності СЕЗ. Зроблено висновок про необхідність формування інфраструктури СЕЗ за рахунок державного бюджету.

Ключові слова


спеціальна економічна зона; вільна економічна зона; податковий механізм; інвестиції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Майрингер Г. Китай. Зміна настрою в «імперії свиней» / Георг Майрингер // Агроексперт. – 2008. – № 1. – С. 48–49.

Надходження та освоєння інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку України за інвестиційними проектами у 2008 році // Статистичний бюлетень – К. : Державний комітет статистики. – С. 266 (2) c.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13. – Ст. 112.

Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон : Закон України від 13.10.1992 р. № 2673-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 50. – Ст. 676.

Савин В. А. О свободных экономических зонах / Савин В. А. // Менеджмент в России и за рубежом. – 1999. – № 6. – С. 84–92.

Статистика інвестицій і будівництва [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ6_u.htm. – Заголовок з екрана.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Любов Валентинівна Чернявська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х