Адміністрування зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства

Дмитро Леонідович Пирогов

Анотація


Досліджено теоретичні і практичні підходи до вдосконалення системи адміністрування зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства машинобудівної галузі.

Ключові слова


зовнішньоекономічна діяльність підприємства; адміністрування; експортно-імпортні операції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р.

Адмінністративне право : підручник / В. З. Ярчук, В. І. Андрійцев, С. Ф. Василюк та ін. ; за ред. В. З. Ярчука.  2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Гнтер, 1999.–720 с.

Боддис Д. Основы менеджмента / Д. Боддис, Р. Пэйтон : пер. англ. под ред. Ю. Н. Камтуревского. – СПб. : Изд-во «Питер», 1999. – 816 с. –(Серия «Теория и практика менеджмента»).

Малік М. Й. Підприємство в вагонобудівній сфері економіки / М. Й. Малік, Ю. О. Луценко, Л. В. Романова та ін. ; за ред. П. Т. Каблука, М. Й. Маліка. – К. : ІАЕ, 1998. – 514 с.

Палкін Ю. І. Особливості конкуренції в промисловому секторі / Ю. І. Палкін, Н. Т. Замовна // Вісник аграрної реформи. – 1995. – № 2.– С. 67–71.

Плоткін Я. Забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства / Я. Плоткін, А. Лісовські // Економіка України. – 1999. – № 2. – С. 35–39.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Дмитро Леонідович Пирогов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х