Фінансова стійкість адміністративно-територіальної одиниці як резерв забезпечення її фінансового потенціалу

Лариса Степанівна Мартюшева, Інна Ільївна Алексєєнко

Анотація


Запропоновано методичний підхід до визначення резервів підвищення фінансового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць.

Ключові слова


фінансовий потенціал; фінансова стійкість; резерви підвищення фінансового потенціалу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Боронос В. Г. Методологічні засади управління фінансовим потенціалом території : монографія / В. Г. Боронос. – Суми : СумДУ; 2011. – 310 с.

Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : монографія / за ред. З. С. Варналія. – К. : Знання України; 2005. – 498 с.

Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України : монографія [М. І. Крупка; Д. В. Ванькович; Н. Б. Демчишак; М.І. Кульчицький]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка; 2011. – 404 с.

Камінська І. М. Діагностика фінансової стійкості регіонів України [Електронний ресурс] / І. М. Каменська. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/.../zbirnuk_O_FN_5_Ч_1_193.pdf.

Козоріз М. А. Фінанси регіону: теорія; проблеми; практика : монографія / М. А. Козоріз; А. Я. Кузнєцова; І. З. Сторонянська; Г. В. Возняк. – К. : УСБ НБУ; 2010. – 222 с.

Побурко Я. О. Інтегральні оцінювання результатів соціально-економічної діяльності регіону: методологічний підхід / Я. Побурко; Я. Пушак // Регіональна економіка. – 2006. – № 4. – С. 66–73.

Свірський В. С. Фінансовий потенціал економічного зростання в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 – гроші; фінанси і кредит / В. С. Свірський. – Тернопіль : ТНЕУ; 2012. – 20 с.

Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики / Н. Д. Кондратьев ; редкол.: Л. И. Абалкин (отв. ред.) и др. – М. : Экономика; 1989. – 526 с.

Мартюшева Л. С. Фінансова стійкість як економічна категорія / Л. С. Мартюшева; К. В. Орєхова // Економіка розвитку. – 2004. – № 4. – С. 33–35.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Лариса Степанівна Мартюшева, Інна Ільївна Алексєєнко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х