БАГАТОФАКТОРНІ МОДЕЛІ ІНДИКАТОРІВ РОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТНОГО РИНКУ

Володимир Георгійович Сословський, Ігор Олександрович Косовський

Анотація


Криптовалютний ринок розглянуто як складову фінансової системи, визначено індикатори його розвитку та досліджено зв’язки між ними. Індикаторними змінними використовувались вартість криптовалют щодо курсу долара США і щодо курсу біткоїн, обсяг торгів та капіталізація криптовалют. Серед індикаторних змінних для подальшого моделювання обрано вартість криптовалют. Побудовано багатофакторні регресійні моделі залежності вартості криптовалюти від двадцяти факторних змінних, що характеризують 423 криптовалют. Проаналізовано прогнозувальні властивості двох остаточних моделей, що включали вісім і сім суттєвих факторних змінних, серед них: кількість уподобань на сторінках сервісу facebook, які стосуються криптовалюти; кількість співучасників у розробленні програмного коду, активність репозиторію програмного коду криптовалюти і кількість прийнятих змін; загальна кількість наявних і вирішених питань стосовно програмного коду криптовалюти; середня кількість користувачів онлайн-сервісу reddit, які наглядають за криптовалютою протягом останніх 48 годин, і середня кількість коментарів до відкритих тем, які стосуються криптовалюти.

Друга модель була побудована без урахування домінуючого впливу Bitcoin та Ethereum. Зроблено висновки щодо можливості практичного використання моделей для фінансового аналізу і планування.


Ключові слова


криптовалюта; Bitcoin; фінанси; ціна; модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Shkodina, I., Timoshenkov, I., & Nashchekina, O. (2018). Th e impact of fi nancial technology on the transformation of the fi nancial system. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1 (24), 417—424.

Schultz, R. (2016, November 10). What Infl uences the Price of Bitcoin: 2011—2015. CRYPTO HUSTLE. Retrieved from http://bit.ly/2IuWr03.

Kristoufek, L. (2015, April 15). What are the main drivers of the Bitcoin price? Evidence from wavelet coherence analysis. PLOS.one. Retrieved from http://bit.ly/2DvgzeX.

Bouoiyour, J., Selmi, R., Tiwari, A. K., & Olayeni, O. R. (2015, May). What Determines Bitcoin’s Value? CATT WP, 13. Retrieved from http://bit.ly/2FLWaV0.

Soslovskyi, V. G., & Kosovskyi, I. O. (2016). Rynok kryptovaliut yak systema [Cryptocurrency market as a system]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky — Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2 (21), 236—246 [in Ukrainian].

Soslovskyi, V. G., & Kosovskyi, I. O. (2017). Rozvytok rynku kryptovaliut yak systemy investytsiinykh proektiv [Cryptocurrencies as a system of investment projects]. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy — Th e Banking University Bulletin, 1 (28), 103—109 [in Ukrainian].

CoinMarketCap. (n. d.). Cryptocurrencies by Market Capitalizations. Retrieved from https://coinmarketcap.com.

CoinGecko. (n. d.). coingecko.com. Retrieved from https://www.coingecko.com/en.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Shkodina I. Th e impact of fi nancial technology on the transformation of the fi nancial system / I. Shkodina, I. Timoshenkov, O. Nashchekina // Financial and credit activity: problems of theory and practice. — 2018. — Vol. 1. — № 24. — P. 417—424.
Schultz R. What Infl uences the Price of Bitcoin: 2011—2015 [Electronic resource] / R. Schultz // CRYPTO HUSTLE. — 2016. — November 10. — Available at : http://bit.ly/2IuWr03.
Kristoufek L. What are the main drivers of the Bitcoin price? Evidence from wavelet coherence analysis [Electronic resource] / L. Kristoufek // PLOS.one. — 2015. — April 15. — Available at : bit.ly/2DvgzeX.
What Determines Bitcoin’s Value? [Electronic resource] / J. Bouoiyour, R. Selmi, A. K. Tiwari, O. R. Olayeni // CATT WP. — 2015. — № 13. — May. — Available at : http://bit.ly/2FLWaV0.
Сословський В. Г. Ринок криптовалют як система / В. Г. Сословський, І. О. Косовський // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. — 2016. — № 2 (21). — С. 236—246.
Сословський В. Г. Розвиток ринку криптовалют як системи інвестиційних проектів / В. Г. Сословський, І. О. Косовський // Вісник Університету банківської справи : зб. наук. пр. — 2017. — № 1 (28). — С. 103—109.
Cryptocurrencies by Market Capitalizations [Electronic resource] // CoinMarketCap. — Available at : https://coinmarketcap.com.
CoinGecko [Electronic resource]. — Available at : https://www.coingecko.com/en.
Copyright (c) 2018 Володимир Георгійович Сословський, Ігор Олександрович Косовський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х