DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2 (32)2018150289

ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ

Олександр Іванович Петрик, Олексій Віталійович Магдалюк

Анотація


Актуалізовано виключне значення іноземного інвестування в розвитку країн. Представлено статистичні дані щодо сумарних обсягів прямих іноземних інвестицій в економіці України протягом 2010—2017 рр. Ідентифіковано причини низького темпу приросту прямих іноземних інвестицій в українську економіку за останні роки. Узагальнено позиціонування України у світових міжнародних рейтингах. Продіагностовано географічну структуру прямих іноземних інвестицій. Акцентовано увагу на проблематиці надходження інвестицій з офшорних зон. Визначено чинники, що визначають низький рівень інвестиційної привабливості України, які диференційовано за двома блоками: перший з яких визначається характеристиками держави як системного об’єкта інвестування, другий – несприятливим інвестиційним кліматом. Акцентовано увагу на низькому стимулювальному впливі прямих іноземних інвестицій на становлення виробництв вищих п’ятого і шостого технологічних укладів. Обґрунтовано пріоритетні напрями активізації іноземного інвестування: створення сприятливого інвестиційного клімату в країні, забезпечення відповідності розподілу прямих іноземних інвестицій стратегічним завданням економічного розвитку держави. Відзначено об’єктивну необхідність реального, а не декларативного поліпшення інвестиційного клімату, зменшення бюрократичних процедур, спрощення регуляторно-реєстраційних вимог і вжиття радикальних заходів щодо дієвого захисту інвестицій, розроблення і імплементацію раціональної інвестиційної концепції, яка забезпечить підвищення інвестиційної активності за наявності певних економічних передумов.


Ключові слова


прямі іноземні інвестиції; інвестиційний клімат; інвестиційна привабливість

Повний текст:

PDF

Посилання


Ukraina pidnialasia u reitynhu investytsiinoi pryvablyvosti [Ukraine has risen in the rating of investment attractiveness]. (2018, July 24). Slovo i dilo — Word and deed. Retrieved from https://www.slovoidilo.ua/2018/07/24/novyna/ekonomika/ukrayina-pidnyalasya-rejtynhu-investyczijnoyi-pryvablyvosti [in Ukrainian].

/3 priamykh inozemnykh investytsii v Ukrainu u pershomu kvartali 2017 nadiishly z ofshoriv [2/3 of foreign direct investment in Ukraine in the fi rst quarter of 2017 came from off shore]. (2017, June 30). Lb.ua. Retrieved from https://lb.ua/blog/numeral/370403_23_pryamih_inozemnih_investitsiy [in Ukrainian].

Nazvano krainy, zvidky u 2010—2017 rokakh Ukraina otrymala $7,9 mlrd priamykh investytsii [Named the country where in 2010—2017 Ukraine received $ 7.9 billion of direct investment]. (2018, July 20). AgroPolit.com. Retrieved from https://agropolit.com/news/9127-krayini-zvidki-u-2010-2017-rokah-ukrayina-otrimala-79-mlrd-pryamih-investitsiy--nbu4.

Dupay, R. M. (2015). Inozemni investytsii v strukturnii modernizatsii ekonomiky Ukrainy [Foreign investments in the structural modernization of the economy of Ukraine]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Navrotska, N. A. (2015). Hlobalni determinanty transformatsii investytsiinoho protsesu [Global determinants of transformation of the investment process]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Petryk, O. I. (2017, May). Nyzke ekonomichne zrostannia — holovnyi vyklyk dlia ekonomiky Ukrainy [Low economic growth is a major challenge for Ukraine’s economy]. Dzerkalo tyzhnia — The mirror of the week, 17. Retrieved from https://dt.ua/macrolevel/nizke-ekonomichne-zrostannya-golovniyiklik-dlya-ekonomikiukrayini-

_html [in Ukrainian].

Titarenko, G. B. (2013). Instytutsiini chynnyky rozvytku natsionalnoi innovatsiinoi systemy Ukrainy: problemy metodolohii [Institutional factors of development of the national innovation system of Ukraine: problems of methodology]. Visnyk SumDU — Bulletin of the SSU, 1, 110—115. Sumy: Sumy State University [in Ukrainian].

Marina, A. S. (2013). Finansova systema Ukrainy v umovakh intehratsii do svitovoho fi nansovoho prostoru [Financial System of Ukraine in the Context of Integration into the World Financial Space]. Finansovyi prostir — Financial Space, 2 (10), 19—23 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Україна піднялася у рейтингу інвестиційної привабливості [Електронний ресурс] // Слово і діло. — 2018. — 24 липня. — Режим доступу : https://www.slovoidilo.ua /2018/07/24/novyna/ekonomika/ukrayinapidnyalasya-rejtynhu-investyczijnoyi-pryvablyvosti.
2/3 прямих іноземних інвестицій в Україну у першому кварталі 2017 надійшли з офшорів [Електронний ресурс] // LB.ua. — 2017. — 30 червня. — Режим доступу : https://lb.ua/blog/numeral/370403_23_pryamih_inozemnih_investitsiy.
Названо країни, звідки у 2010—2017 роках Україна отримала $7,9 млрд прямих інвестицій [Електронний ресурс] // AgroPolit.com. — 2018. — 20 липня. — Режим доступу : https://agropolit.com/news/9127-krayini-zvidki-u-2010-2017-rokah-ukrayina-otrimala-79-mlrd-pryamih-investitsiy--nbu4.
Дупай Р. М. Іноземні інвестиції в структурній модернізації економіки України : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук / Р. М. Дупай. — Київ, 2015. — 19 с.
Навроцька Н. А. Глобальні детермінанти трансформації інвестиційного процесу : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра екон. наук / Н. А. Навроцька. — Київ, 2015. — 34 с.
Петрик О. І. Низьке економічне зростання — головний виклик для економіки України [Електронний ресурс] // ZN,UA. — 2017. — Вип. 17. — 12 травня. — Режим доступу : https://dt.ua/macrolevel/nizkeekonomichne-zrostannya-golovniy-viklik-dlya-ekonomiki-ukrayini-242237_.html.
Тітаренко Г. Б. Інституційні чинники розвитку національної інноваційної системи України: проблеми методології / Г. Б. Тітаренко // Вісник СумДУ. — 2013. — № 1. — С. 110—115. — (Серія «Економіка»).
Марина А. С. Фінансова система України в умовах інтеграції до світового фінансового простору / А. С. Марина // Фінансовий простір. — 2013. — № 2 (10). — С. 19—23.
Copyright (c) 2018 Олександр Іванович Петрик, Олексій Віталійович Магдалюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х