DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2 (32)2018150268

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

Олександр Михайлович Момот

Анотація


Розкрито основні тенденції в діяльності банківських установ i визначено чинники впливу на банківську конкуренцію в сучасних умовах. Виявлено можливості збереження конкурентоспроможності банківської установи, що залежать від певної сукупності факторів i принципів. Доведено необхідність з’ясування цільових конкурентних позицій, а також організаційних принципів функціонування банку, методів ухвалення рішень, способів ведення конкурентної боротьби при побудові моделі управління конкурентоспроможністю будь-якої банківської установи. Обґрунтовано, що управління банком своїми конкурентними перевагами здійснюється через вироблення конкурентних стратегій, що дозволяє формувати i реалізовувати конкурентний потенціал банку в усіх сферах його діяльності.


Ключові слова


конкурентоспроможність банківських установ; чинники впливу на банківську конкуренцію; інтенсивність банківської конкуренції; ефективність функціонування банківських установ; конкурентні переваги в банківництві; конкурентні позиції; управління конкурентосп

Повний текст:

PDF

Посилання


Voloshchuk, I. P. (2002). Upravlinnia konkurentospromozhnistiu bankiv v umovakh transformatsiinoi ekonomiky [Managing the Competitiveness of Banks in Conditions of Transformation Economics]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Liutyi, I. (2006). Konkurentospromozhnist bankiv v umovakh hlobalizatsii ta liberalizatsii rukhu kapitalu [Competitiveness of banks in the conditions of globalization and liberalization of the movement of capital]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy — Bulletin of the National Bank of Ukraine, 11, 18—25 [in Ukrainian].

Miroshnychenko, O. V. (2009). Metody otsinky konkurentospromozhnosti banku [Methods of assessing the competitiveness of the bank]. Ekonomika Kryma — Economy of the Crimea, 28, 42—4 [in Ukrainian].

Prymostka, L. O. (2004). Finansovyi menedzhment u banku [Financial management at the bank. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Fedulova, L., & Voloshchukm, I. (2002). Upravlinnia konkurentospromozhnistiu bankiv v umovakh transformatsiinoi ekonomiky [Managing the competitiveness of banks in a transformational economy]. Kyiv: Naukovyi svit [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Волощук І. П. Управління конкурентоспроможністю банків в умовах трансформаційної економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / І. П. Волощук. — Київ, 2002. — 23 с.
Лютий І. Конкурентоспроможність банків в умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу / І. Лютий // Вісник Національного банку України. — 2006. — № 11. — С. 18—25.
Мірошниченко О. В. Методи оцінки конкурентоспроможності банку / О. В. Мірошниченко // Эко номика Крыма. — 2009. — № 28. — С. 42—47.
Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку / Л. О. Примостка. — Київ : КНЕУ, 2004. — 468 c.
Федулова Л. Управління конкурентоспроможністю банків в умовах трансформаційної економіки : монографія / Л. Федулова, І. Волощук. — Київ : Науковий світ, 2002. — 301 с.
Copyright (c) 2018 Олександр Михайлович Момот

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х