ОЦІНКА ПРИБУТКОВОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ірина Володимирівна Дрозд

Анотація


Зазначено результати проведеного аналізу показників прибутковості вітчизняного банківського сектору, здійснених із використанням методики декомпозиційного аналізу власного капіталу, або моделі Дюпона. Визначено вплив показників чистої маржі прибутку, коефіцієнта дохідності активів, мультиплікатора капіталу на прибутковість власного капіталу. Також дослідженню підлягали показники чистої процентної маржі та чистого спреду. Виявлено суттєвий дисбаланс у діяльності банківського сектору, який, зокрема, набуває прояву того, що при дотриманні оптимального рівня дохідності від базових банківських операцій вітчизняний банківський сектор «потерпає» від збитків, які пов’язані з низькою якістю активів, недостатньою капіталізацією та значними адміністративними витратами.


Ключові слова


сектор; прибутковість; дохідність; активи; капіталізація; чиста процентна маржа; чистий спред; мультиплікатор капіталу

Повний текст:

PDF

Посилання


Prymostka, L. O. (2002). Analiz bankivskoi diialnosti: suchasni kontseptsii, metody ta modeli [Analysis of banking activity: modern concepts, methods and models]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Formula Dyupona: ehkonomicheskij smysl, znachenie [Dupont Formula: Economic Meaning, Meaning]. (n. d.). Retrieved from http://afdanalyse.ru/publ/fi nansovyj_analiz/method_fi n_analiza/metod_djupon/9-1-0-45 [in Russian].

Site of Economic Research Federal Reserve Bank of St. Louis Fed. (n. d.). fred.stlouisfed.org. Retrieved from https://fred.stlouisfed.org/tags/series?t=banks%3Broa [in English].

Maverick, J. B. (2018, August 24). What level of return on equity is common for bank? Investopedia. Retrieved from https://www.investopedia.com/ask/answers/040815/what-level-return-equity-common-companybanking-sector.asp [in English].

Sait Natsionalnoho banku Ukrayiny [Th e site of the National Bank of Ukraine].(n. d.). bank.gov.ua. Retrieved from https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593[in Ukrainian].

Natsionalnyi bank Ukrainy [National Bank of Ukraine]. (2018, June). Zvit pro fi nansovu stabilnist [Zvіt about fi nansovu stability]. Retrieved from https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=32236491 [in Ukrainian].

Fond harantuvannia vkladiv fi zychnykh osib [Deposit Guarantee Fund]. (2018, June). Obiznanist spozhyvachiv fi nansovykh posluh Ukrainy pro systemu harantuvannia vkladiv — 2017 [Awareness of consumers of fi nancial services of Ukraine on deposit guarantee system — 2017]. Zvit za rezultatamy doslidzhennia [Report on research

results]. Kyiv. Retrieved from http://www.fg.gov.ua/images/docs/fi n-osv/03-06-DGF-Report_print.pdf [in Ukrainian].

Tsentr Razumkova [Razumkov Center]. (2017). Stavlennia hromadian Ukrainy do suspilnykh instytutiv, elektoralni oriientatsii [Attitude of Ukrainian citizens to public institutions, electoral orientation]. Rezultaty sotsiolohichnoho doslidzhennia [Results of sociological research]. Kyiv. Retrieved from http://razumkov.org.ua/uploads/socio/Press0417.pdf [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі / Л. О. Примостка ; Київський національний економічний ун-т. — Київ : КНЕУ, 2002. — 316 с.
Формула Дюпона: экономический смысл, значение [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://afdanalyse.ru/publ/fi nansovyj_analiz/ method_fi n_analiza/metod_djupon/9-1-0-45.
Economic Research Federal Reserve Bank of St. Louis Fed [Electronic resource]. — Available at : https://fred.stlouisfed.org/tags/series?t=banks%3Broa.
Maverick J. B. What level of return on equity is common for bank? [Electronic resource] / J. B. Maverick // Investopedia. — 2018. — August 24. — Available at : https://www.investopedia.com/ask/answers/040815/what-level-return-equity-common-company-banking-sector.asp.
Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://bank.gov.ua.
Звіт про фінансову стабільність (червень 2018) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=32236491.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Обізнаність споживачів фінансових послуг України про систему гарантування вкладів — 2017 [Електронний ресурс] // Звіт за результатами дослідження. — 2018. — Червень. — 68 с. — Режим доступу : http://www.fg.gov.ua/images/docs/fi n-osv/03-06-DGF-Report_print.pdf.
Центр Разумкова. Ставлення громадян України до суспільних інститутів, електоральні орієнтації [Електронний ресурс] // Результати соціологічного дослідження. — Київ, 2017. — 5 с. — Режим доступу: http://razumkov.org.ua/uploads/socio/Press0417.pdf.
Copyright (c) 2018 Ірина Володимирівна Дрозд

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х