МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Олександр Анатолійович Левченко

Анотація


У статті запропоновано логістичну модель оцінки фінансової стійкості механізму фінансування лізингових операцій, визначено переваги та недоліки даної моделі. Проведено оцінку ймовірності реалізації події дефолту фонду фінансування лізингових операцій за зростанням співвідношення фінансового левериджу і врахування дії низки економічних і фінансових чинників: появи конкурентних форм фінансування основного капіталу та оновлення основних фондів, інфляційних ризиків, волатильності валютного курсу та погіршення умов у майбутньомучерезотримання державної підтримки для фінансування лізингових операцій. Здійснено прогноз ймовірності настання фінансової нестійкості фонду фінансування лізингових операцій

Ключові слова


логістична модель; фонд фінансування лізингових операцій; дефолт; фінансова нестійкість; лізингодавець

Повний текст:

PDF

Посилання


Cole, R. A., & Gunther, J. W. (1998). Predicting bank failures: A comparison of on- and off-site monitoring systems. Journal of Financial Services Research, 13, 103–117.

Crowley, F. D., & Loviscek, A. L. (1990). New directions in predicting bank failures: The case of small banks. North American Review of Economics and Finance, 1, 145–162.

Canbas, S., Cabuk, A., & Bilgin Kilic, S. (2005). Prediction of commercial bank failure via multivariate statistical analysis of financial structures: The Turkish case. European Journal of Operational Research, 166, 528–546.

Poghosyan, T., & Cihak, M. (2011). Determinants of bank distress in Europe: Evidence from a new data set. Journal of Financial Services Research, 40, 163–184.

De Young, R., & Torna, G. (2013). Nontraditional banking activities and bank failures during the financial crisis. Journal of Financial Intermediation, 22, 397–421.

Cheremysova, T. A. (2005). Aktyvizatsiia innovatsiinoho rozvytku promyslovosti na zasadakh lizynhu [Activation of innovation development of industry on the basis of leasing]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kryvyi Rih: Kryvorizkyi tekhnichnyi universytet [in Ukrainian].

Nastasiev, V. M. (2006). Orhanizatsiino-ekonomichni mekhanizmy aktyvizatsii lizynhovoi diialnosti pidpryiemstv [Organizational-economic mechanisms of activating the leasing activity of enterprises]. Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv: Instytut rehionalnykh doslidzhen NAN Ukrainy [in Ukrainian].

V Ukraini zapuskaietsia servis peer-2-peer kredytuvannia Credery. Novyny Watcher [Peer-2-peer credit creder service is launched in Ukraine. Watcher News]. (n.d.). watcher.com.ua. Retrieved from http://watcher.com.ua/2010/12/v-uktayini-zapustytsya-servis-p2p-kredytuvannya-credery/ [in Ukrainian].

Pryvatbank razom z Master Card zapustyv novyi servis. Novyny Watcher [Privatbank together with Master Card launched a new service. Watcher News]. (n.d.). watcher.com.ua. Retrieved from http://watcher.com.ua/2016/03/04 [in Ukrainian].

Informatsiia pro stan i rozvytok finansovykh kompanii, lizynhodavtsiv ta lombardiv Ukrainy. Ohliad finansovykh rynkiv Natsionalnoi komisii z rynku finansovykh posluh [Information on the state and development of financial companies, lessors and pawnshops of Ukraine. Review of Financial Markets of the National Commission for the Financial Services Market]. (n.d.). nfp.gov.ua. Retrieved from https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-finansovykh-kompanii-lizynhodavtsiv-ta-lombardiv-Ukrainy.html [in Ukrainian].

Leaseurope association of european leasors market and reserch trends. Annual statistics enquiry. (n.d.). leaseurope.org/index. Retrieved from http://www.leaseurope.org/index.php?page=stats-surveys

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy [Official website of the National Bank of Ukraine]. (n.d.). bank.gov.ua. Retrieved from https://www.bank.gov.ua [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhkomstatu Ukrainy. Diialnist pidpryiemstv [Official site of the State Statistics Committee of Ukraine. Activity of enterprises]. (n.d.). ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

World foreign exchange. Monthly reports on stock exchange markets development. (n.d.). world-exchanges. Retrieved from https://www.world-exchanges. org/home/index.php/statistics/monthly-reports

Novyny Ukrainskoi Asotsiatsii lizynhodavtsiv. Asotsiatsiia «Ukrainske obiednannia lizynhodavtsiv [News of the Ukrainian Association of Lessors. Association «Ukrainian Association of Lessors»]. (n.d.). uul.com.ua. Retrieved from http://www.uul.com.ua/stat/ranking/ [in Ukrainian].

Survey on the Access to Finance of Enterprises. (n.d.). ec.europa.eu. Retrieved from http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/data-surveys_en.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Cole R. A. Predicting bank failures: A comparison of on- and off-site monitoring systems/ R. A. Cole, J. W. Gunther // Journal of Financial Services Research. — 1998. — № 13. — Р. 103–117.

Crowley F. D. New directions in predicting bank failures: The case of small banks / F. D. Crowley, A. L. Loviscek // North American Review of Economics and Financeю — 1990. — № 1. — Р. 145–162.

Canbas S. Prediction of commercial bank failure via multivariate statistical analysis of financial structures: The Turkish case / S. Canbas, A. Cabuk, S. Bilgin Kili, // European Journal of Operational Research. — 2005. — № 166. — Р. 528–546.

Poghosyan T. Determinants of bank distress in Europe: Evidence from a new data set / T. Poghosyan, M. Cihak // Journal of Financial Services Research. — 2011. — № 40. — Р. 163–184.

De Young R. Nontraditional banking activities and bank failures during the financial crisis. / R. De Young, G. Torna // Journal of Financial Intermediation. — 2013. — № 22. — Р. 397–421.

Черемисова Т. А. Активізація інноваційного розвитку промисловості на засадах лізингу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.07.01 / Т. А. Черемисова. — Кривий Ріг: Криворізький технічний університет, 2005. — 20 с.

Настасьєв В. М. Організаційно-економічні механізми активізації лізингової діяльності підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.06.01 / В. М. Настасьєв. — Львів: ІРД НАН України, 2006. — 20 с.

В Україні запускається сервіс peer-2-peer кредитування Credery. Новини Watcher [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://watcher.com.ua/2010/12/v-uktayini-zapustytsya-servis-p2p-kredytuvannya-credery/

Приватбанк разом з Master Card запустив новий сервіс. Новини Watcher [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://watcher.com.ua/2016/03/04

Інформація про стан і розвиток фінансових компаній, лізингодавців та ломбардів України. Огляд фінансових ринків Національної комісії з ринку фінансових послуг [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-finansovykh-kompanii-lizynhodavtsiv-ta-lombardiv-Ukrainy.html

Leaseurope association of european leasors market and reserch trends. Annual statistics enquiry [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.leaseurope.org/index.php?page=stats-surveys

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.bank.gov.ua

Офіційний сайт Держкомстату України. Діяльність підприємств. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

World foreign exchange. Monthly reports on stock exchange markets development. Available at: https://www.world-exchanges. org/home/index.php/statistics/monthly-reports

Новини Української Асоціації лізингодавців. Асоціація «Українське об’єднання лізингодавців» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.uul.com.ua/stat/ranking/

Survey on the Access to Finance of Enterprises [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/data-surveys_en

Copyright (c) 2018 Олександр Анатолійович Левченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х