ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИНАМІКА МОЖЛИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ В СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІЙ СФЕРІ

Армен Гамлетович Алексанян

Анотація


У статті запропонована система індикаторів, визначено цільові орієнтири та проведене оцінювання можливостей людини в соціально-трудовій сфері. Розроблено рекомендації для більш ефективного використання цих можливостей в умовах поширення інформаційно-комунікаційних технологій.


Ключові слова


соціально-трудова сфера; інформаційні технології; розширення можливостей людського розвитку; інформаційна економіка; оцінювання

Повний текст:

PDF

Посилання


The Global Information Technology Report 2012 Living in a Hyperconnected World. The World Economic Forum. (n.d.). www3.weforum.org. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf

The Global Information Technology Report 2013 Growth and Jobs in a Hyperconnected World. The World Economic Forum. (n.d.). www3.weforum.org. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdf

The Global Information Technology Report 2014. Rewards and Risks of Big Data. The World Economic Forum. (n.d.). www3.weforum.org. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalInformationTechnology_Report_2014.pdf

The Global Information Technology Report 2015. ICTs for Inclusive Growth. The World Economic Forum. (n.d.). www3.weforum.org. Retrieved from www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pdf

The Global Information Technology Report 2016. Innovating in the Digital Economy. The World Economic Forum. (n.d.). www3.weforum.org. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf

Pratsia Ukrainy u 2016 rotsi Statystychnyi zbirnyk [The work of Ukraine in 2016. Statistical Collection]. (2017). Kyiv: TOV Vydavnytstvo «Avhust Treid» [in Ukrainian].

Sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Site of the State Statistics Service of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Verner I. Ye. (Eds.). (2017). Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2016 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2016]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Zhuk I. M. (Eds.). (2016). Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2015 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2015]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Grishnova, O. A. (2006). Liudskyi rozvytok [Human Development]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Libanova, E. M. (2018). Upovilnennia mihratsii mozhe statysia todi, koly zarplata ukraintsiv stanovytyme 70–75 % vid polskoho rivnia. [Slowing down of migration can occur when the salary of Ukrainians will be 70–75 % of the Polish level]. gordonua.com. Retrieved from http://gordonua.com/ukr/news/politics/libanova-upovilnennja-migratsiji-mozhe-statisja-todi-koli-zarplata-ukrajintsiv-bude-stanoviti-70–75-vid-polskogo-rivnja-244129.html [in Ukrainian].

Grishnova, E. A., & Azmuk, N. A. (2014). Razvytye chelovecheskoho kapytala y transformatsyia form zaniatosty: vzaymovlyianye y vzaymoobuslovlennost [The development of human capital and the transformation of forms of employment: mutual influence and interdependence]. Demohrafyia ta sotsyalnaia ekonomyka — Demography and the social economy, 1, 85–94 [in Ukrainian].

Povidomlennia komisii Yevropa 2020 — Stratehiia dlia rozumnoho, staloho ta vseokhopliuiuchoho zrostannia [Commission Communication Europe 2020 — A Strategy for Smart, Sustainable and Comprehensive Growth] (2010). Briussel: The European Commission [in Ukrainian].

Grishnova, O. A., Mishchuk, H. Yu., & Oliinyk O. O. (2014). Sotsialna vidpovidalnist u trudovykh vidnosynakh: teoriia, praktyka, rehuliuvannia ryzykiv [Social Responsibility in Labor Relations: Theory, Practice, Risk Management]. Rivne: NUVHP [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


The Global Information Technology Report 2012 Living in a Hyperconnected World. The World Economic Forum [Електронний ресурс]. — Режим доступу http://www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf

The Global Information Technology Report 2013 Growth and Jobs in a Hyperconnected World. The World Economic Forum [Електронний ресурс]. — Режим доступу http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdf

The Global Information Technology Report 2014. Rewards and Risks of Big Data. The World Economic Forum [Електронний ресурс]. — Режим доступу http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalInformationTechnology_Report_2014.pdf

The Global Information Technology Report 2015. ICTs for Inclusive Growth. The World Economic Forum [Електронний ресурс]. — Режим доступу www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pdf

The Global Information Technology Report 2016. Innovating in the Digital Economy. The World Economic Forum [Електронний ресурс]. — Режим доступу http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf

Праця України у 2016 році. Статистичний збірник. — К.: Август Трейд. — 2017. — 234 с.

Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Статистичний щорічник України за 2016 рік / За ред. І. Є. Вернера. — Київ: Державна служба статистики України. — 2017. — 611 с.

Статистичний щорічник України за 2015 рік / За ред. І. М. Жук. — Київ: Державна служба статистики України. — 2016. — 575 с.

Грішнова О.А. Людський розвиток: Навч. посіб./ О.А. Грішнова. — К.: КНЕУ, 2006. — 308 с.

Лібанова Е.М. Уповільнення міграції може статися тоді, коли зарплата українців становитиме 70–75 % від польського рівня [Електронний ресурс] / Е.М. Лібанова. — Режим доступу: http://gordonua.com/ukr/news/politics/libanova-upovilnennja-migratsiji-mozhe-statisja-todi-koli-zarplata-ukrajintsiv-bude-stanoviti-70–75-vid-polskogo-rivnja-244129.html

Гришнова Е.А. Развитие человеческого капитала и трансформация форм занятости: взаимовлияние и взаимообусловленность / Е.А. Гришнова, Н.А. Азьмук // Демография и социальная экономика. — 2014. — № 1(21). — С. 85–94.

Повідомлення комісії Європа 2020 — Стратегія для розумного, сталого та всеохоплюючого зростання // Європейська комісія. — Брюссель, 2010. — 34 с.

Соціальна відповідальність у трудових відносинах: теорія, практика, регулювання ризиків: [монографія] / О. А. Грішнова, Г. Ю. Міщук, О. О. Олійник. — Рівне: НУВГП, 2014. — 216 с.

Copyright (c) 2018 Армен Гамлетович Алексанян

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х