УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

Артем Олександрович Жук

Анотація


Досліджено та узагальнено теоретичні й практичні аспекти, нормативно-правові особливості публічних закупівель в Україні з використанням електронної системи «ProZorro». Надано пропозиції щодо удосконалення інформаційного забезпечення процесу роботи в системі «ProZorro», зокрема, формування річного плану закупівель.


Ключові слова


публічні закупівлі; єдиний закупівельний словник; річний план закупівель; тендерний комітет

Повний текст:

PDF

Посилання


Nakonechna, Yu., & Demydenko, L. Vidkrytist ta prozorist derzhavnoho ta mistsevykh biudzhetiv v Ukraini [Openness and transparency of state and local budgets in Ukraine]. (n.d.). bulletin-econom.univ.kiev.ua. Retrieved from http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/01/187_20-27.pdf [in Ukrainian].

Iermilova, H., & Mazka, E. Udoskonalennia systemy kontroliu za zdiisnenniam derzhavnykh zakupivel [Improving the control system for the implementation of public procurement]. (n.d.). irbis-nbuv.gov.ua. Retrieved from irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npndfi_2014_2_7.pdf [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro publichni zakupivli» [The Law of Ukraine «On Public Procurement»]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/go/922-19 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia form dokumentiv u sferi publichnykh zakupivel: Nakaz Minekonomrozvytku № 490 [On Approval of Forms of Documents in the Field of Public Procurement: The Order of the Ministry of Economic Development and Trade № 490]. (n.d.). zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/z0449-16 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku vyznachennia predmeta zakupivli: Nakaz Minekonomrozvytku № 454 [On Approval of the Procedure for Determining the Object of Procurement: The Order of the Ministry of Economic Development and Trade № 454] (n.d.). zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0448-16 [in Ukrainian].

Pro vyznachennia veb-portalu Upovnovazhenoho orhanu z pytan zakupivel u skladi elektronnoi systemy zakupivel ta zabezpechennia yoho funktsionuvannia : Nakaz Minekonomrozvytku № 473 [On determination of the web portal of the Authorized Purchasing Authority in the electronic procurement system and ensuring its functioning: Ministry of Economic Development Order № 473]. (n.d.). www.me.gov.ua. Retrieved from www.me.gov.ua/Documents/Download?id=1204c46c-a363-4950-94a1-c2f85339f685 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku rozmishchennia informatsii pro publichni zakupivli: Nakaz Minekonomrozvytku № 477 [On approval of the Procedure for placing information on public procurement: Order of the Ministry of Economic Development and Trade № 477]. (n.d.). zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0447-16 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia prymirnoi tendernoi dokumentatsii: Nakaz Minekonomrozvytku № 680 [About approval of sample tender documentation: Order of the Ministry of Economic Development and Trade № 680]. (n.d.). www.me.gov.ua. Retrieved from www.me.gov.ua/Documents/Download?id=0ee01cd0-e80f-40eb-8e0b-f90d6d09c60 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Prymirnoho polozhennia pro tendernyi komitet abo upovnovazhenu osobu (osib): Nakaz Minekonomrozvytku № 557 [About the approval of the Model Regulations on the Tender Committee or the authorized person (s): The Ministry of Economic Development Order № 557] (n.d.). Verkhovna Rada UkrainyVerkhovna Rada of Ukraine. www.me.gov.ua. Retrieved from www.me.gov.ua/Documents/Download?id=43703e6a-1be1-4991-b21e-71054a28eb87 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Наконечна Ю. Відкритість та прозорість державного та місцевих бюджетів в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Наконечна, Л. Демиденко. – Режим доступу : http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/01/187_20-27.pdf.

Єрмілова Г. Удосконалення системи контролю за здійсненням державних закупівель. [Електронний ресурс] / Г. Єрмілова, Е. Мазка. – Режим доступу : irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npndfi_2014_2_7.pdf.

Закон України «Про публічні закупівлі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/922-19.

Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель : Наказ Мінекономрозвитку № 490 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/z0449-16

Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі : Наказ Мінекономрозвитку № 454 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0448-16.

Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель та забезпечення його функціонування : Наказ Мінекономрозвитку № 473 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : www.me.gov.ua/Documents/Download?id=1204c46c-a363-4950-94a1-c2f85339f685.

Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі: Наказ Мінекономрозвитку № 477 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0447-16.

Про затвердження примірної тендерної документації: Наказ Мінекономрозвитку № 680 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : www.me.gov.ua/Documents/Download?id=0ee01cd0-e80f-40eb-8e0b-f90d6d09c60.

Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб): Наказ Мінекономрозвитку № 557 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : www.me.gov.ua/Documents/Download?id=43703e6a-1be1-4991-b21e-71054a28eb87.

Copyright (c) 2018 Артем Олександрович Жук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х