ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ФОРМУВАННЯ ТРЕНДІВ ЗМІН СТАВКИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ

Юрій Володимирович Поздняков, Марія Львівна Лапішко

Анотація


Розглянуто особливості формування довготермінових трендів динаміки змін ставки капіталізації (СК) на вітчизняному ринку нерухомості в умовах економічної кризи. Виявлено і проаналізовано фактори впливу, що спричиняють ріст невизначеності цих показників. Досліджено теоретичні засади функціонування ринкових механізмів формування вартості в ситуації незбалансованого ринку нерухомості. Виявлено та узагальнено наявні тенденції ринку і на підставі їх аналізу сформульовано прогнози подальших змін ринкових характеристик. Узагальнення часових трендів змін характеристик ринку, що спостерігаються у процесі розвитку економічної кризи, виконано стосовно до сегментів ринку житлової та комерційної нерухомості, цінові показники якої визначаються методами незалежної експертної оцінки. Сформульовано практичні рекомендації щодо збільшення точності і достовірності результатів оціночних робіт.


Ключові слова


оцінка нерухомості; ринкова вартість; ставка капіталізації; похибка оцінки; точність оцінки; вартість грошей у часі

Повний текст:

PDF

Посилання


Fridman, Dzh., & Orduehj, Nik. (1995). Analiz i ocenka prinosyashchej dohod nedvizhimosti [Income property appraisal and analysis]. (V. N. Lavrent’ev, O. V. Tihonova, Trans). Moscow : Delo Ltd [in Russian].

Lapishko, M. L., Pozdnjakov, Ju. V., & Gohberg, I. I. (2016). Pidvyshhennja dostovirnosti vyznachennja stavky kapitalizacii’ u sytuacii’ nezbalansovanogo rynku neruhomosti [Increasing the reliability of determining capitalization rate in the situation of unbalanced real estate market]. Zbirnyk naukovykh prats «Ekonomichni nauky». Seriya «Oblik i finansy» – Proceedings of «Economics.» Series «Accounting and Finance». Luc’k : Luc’kyj nacional’nyj tehnichnyj universytet. (Issue 13, part 2), (p. 154–163) [in Ukrainian].

Lapishko, M. L., Pozdnjakov, Ju. V., & Gohberg, I. I. (2016). Porivnjal’nyj analiz tendencij zmin stavky kapitalizacii’ v Ukrai’ni ta za kordonom. [Comparative analysis of changes in capitalization rates in Ukraine and abroad]. Visnyk universytetu bankivskoi spravy – The Banking University Bulletin, 3, 3–7 [in Ukrainian].

Pozdnjakov, Ju. V., & Lapishko, M. L. (2017). Metodologichne pidgruntja pidvyshhennja dostovirnosti stavky kapitalizacii’ pry ocinjuvanni neruhomosti. [Methodological foundations of capitalization rate reliability improvement in real estate appraising]. Sotsialʹno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny – Socio-economic problems of the modern period of Ukraine. (Issue 4), (р. 23–27) [in Ukrainian].

Pozdnjakov, Ju. V., & Lapishko, M. L. (2017). Metodychna pohybka vyznachennja stavky kapitalizacii’ za metodom kumuljatyvnoi’ pobudovy. [Methodological error of the capitalization rate obtained by cumulative build-up method]. Zbirnyk naukovykh prats’ «Ekonomichni nauky». Seriya «Oblik i finansy» – Proceedings of «Economics.» Series «Accounting and Finance». Luc’k : Luc’kyj nacional’nyj tehnichnyj universytet. (Issue 41), (p. 152–162) [in Ukrainian].

Dzhejms Je. Gibbons (1972). Vzgljad na izmenjajushhujusja ocenochnuju scenu. Opyt istoricheskogo analiza ocenki. [A look at the changing appraisal scene. The experience of historical evaluation analysis]. (A. I. Artemenkov, Trans). Chicago, Illinois : Appraisal Institute. Retrieved from http://www.labrate.ru/artemenkov /A_View_of_the_Changing_Appraisal_Scene_RUS.htm [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Фридман Дж. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости : пер. с англ. / Дж. Фридман, Ник. Ордуэй. – Москва : «Дело Лтд.», 1995. – 480 с.

Лапішко М. Підвищення достовірності визначення ставки капіталізації у ситуації незбалансованого ринку нерухомості / Лапішко М. Л., Поздняков Ю. В., Гохберг І. І. // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2016. – Вип. 13 (49), ч. 2. – С. 154–163. – (Серія «Облік і фінанси»).

Лапішко М. Порівняльний аналіз тенденцій змін ставки капіталізації в Україні та за кордоном / Лапішко М. Л., Поздняков Ю. В., Гохберг І. І. // Вісник Університету банківської справи. – 2016. – № 3. – С. 3–7.

Поздняков Ю. Методологічне підгрунтя підвищення достовірності ставки капіталізації при оцінюванні нерухомості / Ю. В. Поздняков, М. Л. Лапішко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.]. – Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2017. – Вип. 4 (126). – С. 23–27.

Поздняков Ю. Методична похибка визначення ставки капіталізації за методом кумулятивної побудови / Ю. В. Поздняков, М. Л. Лапішко // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2017. – Вип. 41 (53). – С. 152–162. – (Серія «Облік і фінанси»).

Джеймс Э. Гиббонс. Взгляд на изменяющуюся оценочную сцену. Опыт исторического анализа оценки [Електронний ресурс] / Э. Джеймс Гиббонс ; Артеменков А. И. (пер.). – Chicago, Illinois : Appraisal Institute, 1972. – Режим доступу : http://www.labrate.ru/artemenkov/A_View_of_the_Changing_Appraisal_Scene_RUS.htm.

Copyright (c) 2018 Юрій Володимирович Поздняков, Марія Львівна Лапішко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х