ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЯВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТОМ ІНТЕРЕСІВ У БАНКАХ УКРАЇНИ

Ярослав Анатолійович Омельчук, Наталія Романівна Швець

Анотація


В статті досліджено передумови виникнення та ознаки конфлікту інтересів у банках України. Описано процес виявлення конфлікту інтересів в банківській установі та визначено основні принципи управління ним. Сформульовано правила запобігання конфлікту інтересів для працівників банківських установ.


Ключові слова


конфлікт інтересів; банк; близькі особи; зовнішня діяльність; комплаєнс; корпоративне управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Denys, O. B. (2016). Еволюція розвитку конфліктів інтересів учасників корпоративних відносин у банках України [Evolution of conflicts of interests of participants in corporate relations in banks of Ukraine]. Visnyk ONU imeni I. I. Mechnykova – Bulletin of ONU named I. Mechnikova, 4, 168–173 [in Ukrainian].

Shershnova, Z. Ye. (2016). Upravlinnia korporatyvnymy konfliktamy interesiv: hnoseolohichnyi aspekt [Management of corporate conflicts of interests: epistemological aspect]. Ekonomika – Economics, 7, 39–44 [in Ukrainian].

Kovalska, K. (2011). Sutnist i osoblyvosti upravlinnia konfliktamy interesiv u korporatsii [The essence and peculiarities of management of conflicts of interests in the corporation]. Visnyk KNEU – Journal of KNEU, 121–122, 86–89 [in Ukrainian].

Dovidnyk bankiv Ukrainy [Directory of Ukrainian Banks]. (n.d.). bank.gov.ua. Retrieved from https://bank.gov.ua/control/bankdict/bank [in Ukrainian].

Konflikt interesiv: ukrainska tradytsiia chy pryvyd mynuloho? [Conflict of interest: Ukrainian tradition or the occasion of the past?]. (n.d.). pravda.com.ua. Retrieved from https://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/2016/12/konflikt-interesiv/index.html [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro banky i bankivsku diialnist» vid 07.12.2000 r. № 2121-III [Law of Ukraine "On Banks and Banking" from 7 December, 2000, № 2121-III]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro zapobihannia koruptsii» vid 14.10.2014 r. № 1700-VII [Law of Ukraine «On prevention of corruption» from 14 October, 2014, № 1700-VII]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsii shchodo vdoskonalennia korporatyvnoho upravlinnia v bankakh Ukrainy: postanova Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 28.03.2007 № 98 [Methodical recommendations on improvement of corporate governance in banks of Ukraine: Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine from March 28, 2007, № 98]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/34567 [in Ukrainian].

Typova antykoruptsiina prohrama yurydychnoi osoby [Typical anticorruption program for a legal entity]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0326-17 [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsii shchodo orhanizatsii ta funktsionuvannia system ryzyk-menedzhmentu v bankakh Ukrainy: postanova Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 02.08.2004 roku № 361 [Methodical recommendations on the organization and functioning of risk management systems in banks of Ukraine: Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine from August 2 2004, № 361]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/345776 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Денис О. Б. Еволюція розвитку конфліктів інтересів учасників корпоративних відносин у банках України / Денис О. Б. // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2016. – № 4 (46). – С. 168–173.

Шершньова З. Є. Управління корпоративними конфліктами інтересів: гносеологічний аспект / Шершньова З. Є. // Економіка. – 2016. – № 7 (184). – С. 39–44.

Ковальська К. Сутність і особливості управління конфліктами інтересів у корпорації / К. Ковальська // Вісник КНЕУ. Економіка. – 2011. – № 121–122. – С. 86–89.

Довідник банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/bankdict/bank.

Конфлікт інтересів: українська традиція чи привид минулого? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/2016/12/konflikt-interesiv/index.html.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.

Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України: постанова Правління Національного банку України від 28.03.2007 № 98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/34567.

Типова антикорупційна програма юридичної особи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0326-17.

Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України: постанова Правління Національного банку України від 02.08.2004 року № 361 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/345776.

Copyright (c) 2018 Ярослав Анатолійович Омельчук, Наталія Романівна Швець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х