ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Сергій Геннадійович Мамедов

Анотація


У статті висвітлено авторський підхід щодо формування та реалізації стратегії реструктуризації банків в Україні з позицій характеристики її ключових елементів: обґрунтування необхідності розроблення стратегії; визначення мети й цілей стратегії; розроблення та відбір варіантів стратегії; оцінка ефективності та вибір пріоритетних напрямів реалізації стратегії; визначення ресурсної забезпеченості прийнятих рішень; вдосконалення механізмів та інструментів регулювання реструктуризаційних процесів у банківському секторі загалом та для його складових; моніторинг реструктуризаційних процесів у банківському секторі економіки країни. Розроблений підхід дає змогу одночасно розв’язувати два взаємопов’язані завдання: безпосереднє розроблення стратегії; управління процесами розроблення й реалізації стратегії.


Ключові слова


банк; банківський сектор; ефективність реструктуризації; реструктуризація; стратегія реструктуризації

Повний текст:

PDF

Посилання


Postanova Pravlinnia NBU № 502 vid 01.12.1998 roku «Stratehiia Natsionalnoho banku Ukrainy shchodo restrukturyzatsii ta reorhanizatsii bankiv u stani finansovoi skruty» [Resolution of the Board of the NBU «Strategy of the National Bank of Ukraine on Restructuring and Reorganization of Banks in the Situation of Financial Trouble» from December 1 1998, № 502]. (n.d.). zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0502500–98 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro zakhody, spriamovani na spryiannia kapitalizatsii ta restrukturyzatsii bankiv» № 78–VIII vid 28 hrudnia 2014 r . [The Law of Ukraine «On Measures to Promote the Capitalization and Restructuring of Banks» from December 28 2014, № 78–VIII]. (n.d.). zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/78–19 [inUkrainian].

Baranovsky, O. (2009). Antykryzovi zakhody uriadiv i tsentralnykh bankiv zarubizhnykh krain [Anti-crisis measures of governments and central banks of foreign countries]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrayiny – Bulletin of the National Bank of Ukraine, 4, 8–19 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Постанова Правління НБУ № 502 від 01.12.1998 року «Стратегія Національного банку України щодо реструктуризації та реорганізації банків у стані фінансової скрути» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0502500–98.

Закон України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» № 78–VIII від 28 грудня 2014 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/78–19.

Барановський О. Антикризові заходи урядів і центральних банків зарубіжних країн / О. Барановський // Вісник Національного банку України. — 2009. — № 4. — С. 8–19.

Copyright (c) 2018 Сергій Геннадійович Мамедов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х