РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Віталій Анатолійович Зорянський

Анотація


В умовах мінливого середовища на кредитному ринку банки i кредитні установи все частіше створюють нові продукти з метою конкурентної переваги серед інших учасників ринку. Одним з основних засад подальшого розвитку i функціонування нового продукту на кредитному ринку є ставлення регулятора (Національного банку України) до цього нововведення. Оскільки від такого ставлення залежатиме подальший стан фінансового ринку країни і в кінцевому підсумку це відобразиться на споживачеві. Спроба запровадження P2P-кредитування в банківській системі України вказує на те, що Національний банк України ще не готовий прийняти онлайн-кредитування, а відповідно під цей напрям кредитування створити нормативно-правову базу, яка задовольняла б основні ключові аспекти банківської діяльності в цьому сегменті. Саме тому доцільно дослідити закордонний досвід рівноправного кредитування та розглянути переваги і недоліки такого кредитування для фінансової системи України.


Ключові слова


банківська система; регулювання; кредитування; Р2Р-кредитування; банківські установи; небанківські установи

Повний текст:

PDF

Посилання


Postanova Pravlinnia NBU 26.06.2015 № 417 «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro zdiisnennia bankamy finansovoho monitorynhu» [Resolution of the NBU Board "On Approval of the Regulation on the Implementation by the Banks of Financial Monitoring" from Juni 26 2015, № 417]. (n.d.). zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0417500-15/paran6#n6.

Zakon Ukrainy «Pro banky ta bankivsku diialnist» [Law of Ukraine "On Banks and Banking"]. (n.d.). zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

Internet-servis «finance.ua» [Internet service «finance.ua»]. finance.ua. Retrieved from https://finance.ua/credits/r2r-kreditovanie.

Internet-servis «Osobennosty P2P-kredytovanyia v Ukrayne y myre» [Internet service "Features of P2P-lending in Ukraine and the world"]. 1fin.biz. Retrieved from https://1fin.biz/osobennosti-p2p-kreditovaniya-v-ukraine-i-mire.

Internet-servis «Vikipediia» [Internet service "Wikipedia"]. ru.wikipedia.org. Retrieved from https://ru.wikipedia.org.

Onlain servis kredytuvannia «Advance Finance Alliance» [Online lending service «Advance Finance Alliance»]. (n.d.). afa.com.ua. Retrieved from http://afa.com.ua/investicii.

Onlain servis kredytuvannia «Zing» [Online lending service «Zing»]. zing.in.ua. Retrieved from http://zing.in.ua.

Onlain servis kredytuvannia «FinHub» [Online lending service «FinHub»]. finhub.ua. Retrieved from https://finhub.ua.

Servis vyhidnykh vkladen [Service of profitable investments]. privatbank.ua. Retrieved from https://privatbank.ua/p2p.

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy [Official site of the National Bank of Ukraine]. www.bank.gov.ua. Retrieved from https://www.bank.gov.ua/control/uk/index.

P2P-KREDITOVANIE. Mart 2016 [P2P-LOANING. March 2016]. (n.d.). docplayer.ru. Retrieved from http://docplayer.ru/48609285-P2p-kreditovanie-mart-2016.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Постанова Правління НБУ 26.06.2015 № 417 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0417500-15/paran6#n6.

Закон України «Про банки та банківську діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

Інтернет-сервіс «finance.ua» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://finance.ua/credits/r2r-kreditovanie.

Інтернет-сервіс «Особенности P2P-кредитования в Украине и мире» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://1fin.biz/osobennosti-p2p-kreditovaniya-v-ukraine-i-mire.

Інтернет-сервіс «Вікіпедія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ru.wikipedia.org.

Онлайн сервіс-кредитування «Advance Finance Alliance» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://afa.com.ua/investicii.

Онлайн сервіс кредитування «Zing» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zing.in.ua.

Онлайн сервіс-кредитування «FinHub» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://finhub.ua.

Сервіс вигідних вкладень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://privatbank.ua/p2p.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.bank.gov.ua/control/uk/index.

P2P-КРЕДИТОВАНИЕ. Март 2016 – DocPlayer.ru [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://docplayer.ru/48609285-P2p-kreditovanie-mart-2016.html.

Copyright (c) 2018 Віталій Анатолійович Зорянський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х