ПОПЕРЕДЖЕННЯ СИСТЕМНОГО РИЗИКУ ЛІКВІДНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Вікторія Юріївна Чібісова

Анотація


Висвітлено актуальність i небезпечність системних ризиків банківської сфери. Визначено особливості трактування поняття системного ризику як з позиції науковців, так і через призму міжнародних організацій, які займаються питаннями регулювання фінансових ринків. Виокремлено три основні підходи до його розуміння: мікроекономічний, макроекономічний та інтегрований. Розкрито поняття системного ризику ліквідності, особливості його поширення та необхідність регулювання. Зазначено методи виміру системного ризику ліквідності відповідно до міжнародної практики і наведено основні параметри його оцінки у вітчизняному банківському секторі. Здійснено комплексний аналіз банківської системи України на предмет виявлення або можливості розвитку системного ризику ліквідності, зроблено відповідні висновки. Наголошено на доцільності посилення контролю за системно важливими банківськими установами. Запропоновано перспективи поліпшення регулювання системного ризику ліквідності для банківського ринку України.

Ключові слова


банківське регулювання; фінансова система; системний ризик; системний ризик ліквідності; високоліквідні активи; рефінансування системно важливі установи

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Baranovskyi, O. I. (2009). Sutnist i riznovydy finansovyh kryz [The essence and varieties of financial crises]. Finansy Ukrainy Finance of Ukraine, 5, 3–20 [in Ukrainian].

Naumenkova, S. V., & Mishchenko, V. I. (2014). Poniattia systemnogo ryzyku ta pidhody do vyznachennia systemno znachushchyh bankiv [The concept of systemic risk and approaches to the definition of systemically important banks]. Sotcialno-ekonomichni problemy suchasnogo period Ukrainy – Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 1 (105), 186–196 [in Ukrainian].

Samsonov, M. I. (2013). Systemnyi ryzyk u konteksti realizatcii dystantciinogo monitoryngu bankiv [System risk in the context of realisation of remote monitoring of banks activity]. Biznes Inform – Business Inform, 2, 272–275 [in Ukrainian].

Synky, Dzh. (2007). Finansovyi menedzhment v komercheskom banke i v industrii finansovyh uslug [Commercial Bank Financial Management in the Financial-Services Industry]. Moscow : Alpina Biznes Buks, 1018 [in Russian].

Ofitsiinyi sait Yevropeiskogo tsentralnogo banku [The site of European Central Bank]. (n.d.) https://www.ecb.europa.eu. Retrieved from https://www.ecb.europa.eu/pub/fsr/html/ index.en.html.

Dijkman M. (April 2010). A Framework for Assessing Systemic Risk. The World Bank. Policy Research Working Paper 5282.

Javier Gómez Pineda, Dominique Guillaume, and Kadir Tanyeri (2015). Systemic Risk, Aggregate Demand, and Commodity Prices. International Monetary Fund Working Paper, 15 (165).

Chapter 2: How to address the systemic part of liquidity risk (April 2011). Global financial stability report of International Monetary Fund. (p. 75–110).

Ofitsiinyi sait NBU [The site of National Bank of Ukraine]. https://bank.gov.ua. Retrieved from https://bank.gov.ua [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Baranovskyi, O. I. (2009). Sutnist i riznovydy finansovyh kryz [The essence and varieties of financial crises]. Finansy Ukrainy Finance of Ukraine, 5, 3–20 [in Ukrainian].

Naumenkova, S. V., & Mishchenko, V. I. (2014). Poniattia systemnogo ryzyku ta pidhody do vyznachennia systemno znachushchyh bankiv [The concept of systemic risk and approaches to the definition of systemically important banks]. Sotcialno-ekonomichni problemy suchasnogo period Ukrainy – Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 1 (105), 186–196 [in Ukrainian].

Samsonov, M. I. (2013). Systemnyi ryzyk u konteksti realizatcii dystantciinogo monitoryngu bankiv [System risk in the context of realisation of remote monitoring of banks activity]. Biznes Inform – Business Inform, 2, 272–275 [in Ukrainian].

Synky, Dzh. (2007). Finansovyi menedzhment v komercheskom banke i v industrii finansovyh uslug [Commercial Bank Financial Management in the Financial-Services Industry]. Moscow : Alpina Biznes Buks, 1018 [in Russian].

Ofitsiinyi sait Yevropeiskogo tsentralnogo banku [The site of European Central Bank]. (n.d.) https://www.ecb.europa.eu. Retrieved from https://www.ecb.europa.eu/pub/fsr/html/ index.en.html.

Dijkman M. (April 2010). A Framework for Assessing Systemic Risk. The World Bank. Policy Research Working Paper 5282.

Javier Gómez Pineda, Dominique Guillaume, and Kadir Tanyeri (2015). Systemic Risk, Aggregate Demand, and Commodity Prices. International Monetary Fund Working Paper, 15 (165).

Chapter 2: How to address the systemic part of liquidity risk (April 2011). Global financial stability report of International Monetary Fund. (p. 75–110).

Ofitsiinyi sait NBU [The site of National Bank of Ukraine]. https://bank.gov.ua. Retrieved from https://bank.gov.ua [in Ukrainian].
Copyright (c) 2018 Вікторія Юріївна Чібісова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х