МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Олена Станіславівна Григорська

Анотація


Оцінювання ефективності реалізації державно-приватного партнерства (ДПП) визначається через фінансову доцільність досягнення мети ДПП щодо кожної із зацікавлених сторін за допомогою таких показників, як: індекс прибутковості, чиста приведена вартість, внутрішня норма рентабельності; дисконтований період окупності. Доповнено наявну методику оцінюванням індексу збалансованості фінансових інтересів учасників ДПП на основі обчислення коефіцієнта подібності векторів фінансової ефективності для держави та приватного партнера.


Ключові слова


державно-приватне партнерство; учасники державно-приватного партнерства; концесійні угоди; ефективність; збалансованість інтересів учасників

Повний текст:

PDF

Посилання


Busch, N. E. & Givens, A. D. (2013). Achieving Resilience in Disaster Management: The Role of Public-Private Partnerships. Journal of Strategic Security, 2, 18–26.

Danylyshyn, V. I., Stefankiv, O. M. & Tsizhma, O. A. (2016). Zarubizhnyi dosvid derzhavno-pryvatnoho partnerstva ta propozytsii shchodo yoho vdoskonalennia v Ukraini [Foreign experience of public-private partnership and proposals for its improvement in Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. Global and national problems of the economy, 11, 332–336 [in Ukrainian].

Yehoue E., Hammami, M. & Ruhashyankiko, J.-Fr. (2006). Determinants of Public-Private Partnerships in Infrastructure. IMF Working Papers, 99 (6).

Kredisov, A. I., Bilous, A. O. (2016). Derzhavno-pryvatne partnerstvo: svitovyi dosvid ta yoho vykorystannia v Ukraini [Public-private partnership: world experience and its use in Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – Ukraine economy, 2, 4–15. [in Ukrainian].

Moskvichova, O. S. (2015). Derzhavno-pryvatne partnerstvo v Ukraini: problemy rozvytku [Public-Private Partnership in Ukraine: Development Issues]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky»Scientific Herald of Kherson State University. Series «Economic Sciences», 13, 50–52 [in Ukrainian].

Firsova, A. A. (2011). Zarubezhnyj opyt primenenija gosudarstvenno-chastnyh partnerov dlja razvitija investirovanija innovacionnoj dejatel’nosti [Foreign experience in the use of public-private partners for the development of investment in innovation]. Izvestija Saratovskogo universiteta – Proceedings of the Saratov University, 2(11), 75–78 [in Russian].

Metodyka provedennia analizu efektyvnosti zdiisnennia derzhavno-pryvatnoho partnerstva : Nakaz Minekonomrozvytku Ukrainy «Deiaki pytannia provedennia analizu efektyvnosti zdiisnennia derzhavno-pryvatnoho partnerstva» vid 27.02.2012 № 255, zi zminamy ta dopovnenniamy [Methodology for conducting an analysis of the effectiveness of the implementation of public-private partnership: Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine "Some issues of the analysis of the effectiveness of the implementation of public-private partnership" from February 27, 2012, № 255]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from zakon.rada.gov.ua/go/z0399-12 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Metodyky rozrakhunku kontsesiinykh platezhiv : Postanova KMU vid 12 kvitnia 2000 r. № 639, zi zminamy ta dopovnenniamy [On approval of the Methodology for calculating concession payments: CMU Resolution dated April 12, 2000, № 639]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from zakon.rada.gov.ua/go/1222-2012-n [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Busch N. E. Achieving Resilience in Disaster Management: The Role of Public-Private Partnerships / N. E. Busch, A. D. Givens // JSS (Journal of Strategic Security). – 2013. – № 2. – P. 18–26.

Данилишин В. І. Зарубіжний досвід державно-приватного партнерства та пропозиції щодо його вдосконалення в Україні / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків, О. А. Ціжма // Глобальні та національні проблеми економіки : електронний науковий фаховий журнал. – 2016. – Вип. 11. – С. 332–336.

Yehoue E. Determinants of Public-Private Partnerships in Infrastructure / E. Yehoue, M. Hammami, J.-Fr. Ruhashyankiko // IMF Working Papers. – 2006. – Vol. 06. – Is. 99. – 60 p.

Кредісов А. І. Державно-приватне партнерство: світовий досвід та його використання в Україні / А. І. Кредісов, А. О. Білоус // Економіка України. – 2016. – № 2. – С. 4–15.

Москвічова О. С. Державно-приватне партнерство в Україні: проблеми розвитку / О. С. Москвічова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 13. – Ч. 3. – С. 50–52. – (Серія «Економічні науки»).

Фирсова А. А. Зарубежный опыт применения государственно-частных партнеров для развития инвестирования инновационной деятельности / А. А. Фирсова // Известия Саратовского университета. – 2011. – Т. 11. – Вип. 2. – С. 75–78.

Методика проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства : Наказ Мінекономрозвитку України «Деякі питання проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства» від 27.02.2012 № 255 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/z0399-12.

Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів : Постанова КМУ від 12 квітня 2000 р. № 639 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/1222-2012-п.

Copyright (c) 2018 Олена Станіславівна Григорська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х