ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Марія Віталіївна Рисін, Ірина Вікторівна Федюк

Анотація


Присвячено визначенню сучасних тенденцій упровадження інноваційних банківських продуктів вітчизняними банками. Досліджено особливості інноваційної діяльності банків України. Узагальнено поняття і види інновацій у сфері банківського бізнесу, які пов’язані з використанням новітніх технологій. Визначено перспективи впровадження вітчизняних інноваційних банківських продуктів.


Ключові слова


банківська інновація; нові технології; інноваційні банківські продукти; інноваційні канали продажу; фінансовий інтернет-супермаркет; інноваційна стратегія банку

Повний текст:

PDF

Посилання


Primostka, L. O. (Eds.), Dyba, M. I., Krasnova, I. V., and others (2015). Bankivs’ka systema Ukrayiny : instytutsijni zminy ta innovatsiyi [The Ukrainian banking system: institutional changes and innovations]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Egoricheva, S. B. (2010). Bankivs’ki innovatsiyi [Banking innovations]. Kyiv : Center for Educational Literature [in Ukrainian].

Zolotareva, O. V., & Chekal, A. A. (2016). Innovatsijni bankivs’ki produkty ta spetsyfika yikh uprovadzhennya v Ukrayini [Innovative banking products and specifics of their implementation in Ukraine]. Naukovyy visnyk Khersons’koho derzhavnogo universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 1, 163–179 [in Ukrainian].

Rysin, V. V., Rysin, M. V. (2017). Perspektyvy rozvytku tsyfrovogo banking na finansovomu rynku Ukrainy [The prospects of digital banking development on Ukrainian financial market]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnogo period Ukrainy – Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 2, 123–128 [in Ukrainian].

Kloba, L. G. (2016). Otsinyuvannya rivnya innovatsiynosti bankivs’kykh produktiv i posluh [Evaluation of the level of innovation of banking products and services]. Efektyvna ekonomikaEffective Economics, 6, 112-114. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/ [in Ukrainian].

Kovalenko, V. V. (2015). Transformatsiyni napryamy rozvytku bankivs’koyi systemy Ukrayiny [Transformational directions of development of the banking system of Ukraine]. Ekonomichnyy forum – Economic forum, 2, 28–34 [in Ukrainian].

Ofitsijnyj sajt PAT «Oshchadbank» [Official site of PJSC "Oschadbank"]. (n.d.). www.oschadbank.ua. Retrieved from https://www.oschadbank.ua [in Ukrainian].

Kuznetsova L.V. (Eds.). (2015). Diyal’nist’ bankiv na kredytnomu rynku v umovakh asymetriyi informatsiyi [Activities of banks in the credit market in conditions of asymmetry of information]. Odessa: ONEU [in Ukrainian].

Ofitsijnyj sajt PAT KB «Pryvatbank» [Official site of PJSC KB "Privatbank"]. (n.d.). www.privatbank.ua. Retrieved from https://privatbank.ua. [in Ukrainian].

Krashchi bankivs’ki produkty za 9 misjatsiv 2017 roku [Best Banking Products for 9 Months in 2017]. (n.d.). www.prostobank.ua. Retrieved from http://ua.prostobank.ua/e_banking/dumki/yakim_chinom_banki_rozvivatimut_tsifrovi_poslugi_dlya_naselennya_u_2012_2015_rokah [in Ukrainian].

Sutnist’ ta zmist bankivs’kykh innovatsiy [Essence and content of banking innovations]. (n.d.). www.rusnauka.com. Retrieved from http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2009/Economics/45244.doc.htm [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Банківська система України : інституційні зміни та інновації : монографія / [Л. О. Примостка, М. І. Диба, І. В. Краснова та ін.] ; за заг. ред. О. Примостки. – К.: КНЕУ, 2015. – 434 с.

Єгоричева С. Б. Банківські інновації : навч. посіб. / С. Б. Єгоричева. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 208 с.

Золотарьова О. В. Інноваційні банківські продукти та специфіка їх упровадження в Україні / О. В. Золотарьова, А. А. Чекал // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – № 1. – С. 163–179.

Рисін В. В. Перспективи розвитку цифрового банкінгу на фінансовому ринку України / В. В. Рисін, М. В. Рисін // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2017. – Вип. 2 (124). – С. 123–128.

Кльоба Л. Г. Оцінювання рівня інноваційності банківських продуктів і послуг [Електронний  ресурс] / Л. Г. Кльоба // Ефективна економіка. – 2016. – № 6. – С. 112–114. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua.

Коваленко В. В. Трансформаційні напрями розвитку банківської системи України / В. В. Коваленко // Економічний форум. – 2015. – № 2. – C. 28–34.

Офіційний сайт ПАТ «Ощадбанк» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.oschadbank.ua.

Діяльність банків на кредитному ринку в умовах асиметрії інформації : монографія / за ред. Л. В. Кузнєцової. – Одеса : ОНЕУ, 2015. – 289 с.

Офіційний сайт ПАТ КБ «ПриватБанк» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://privatbank.ua.

Кращі банківські продукти за 9 місяців 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua.prostobank.ua/e_banking/dumki/yakim_chinom_banki_rozvivatimut_tsifrovi_poslugi_dlya_naselennya_u_2012_2015_rokah.

Сутність та зміст банківських інновацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2009/Economics/45244.doc.htm





Copyright (c) 2018 Марія Віталіївна Рисін, Ірина Вікторівна Федюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х