ВПЛИВ ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ НА ВОЛАТИЛЬНІСТЬ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ

Ольга Володимирівна Кліщук

Анотація


Розглянуто питання впливу валютної лібералізації в Україні, що посилилася за останній рік, на волатильність курсоутворення гривні. Такі дії регулятора були одними з кроків реалізації політики інфляційного таргетування і заходом, який сприяв досягненню цілей цінової стабільності, у тому числі й валютної. У цій статті наводимо аргументи стосовно позитивного і негативного впливу валютної лібералізації за допомогою векторно-авторегресійного моделювання монетарного трансмісійного механізму для двох модифікацій моделей, одна з яких ураховує вплив інтервенцій на валютний курс та облікову ставку.


Ключові слова


валютна лібералізація; монетарна політика; валютні інтервенції; волатильність валютного курсу

Повний текст:

PDF

Посилання


Kaminsky, G. (September 2016). Globalization in Periphery: Monetary Policy: What is Gained, What is Lost? IIEP-WP-2016-26, 16 [in USA].

Benigno, G., Chen, H., Otrok, C., Rebucci, A., & Young, E. (2016). Optimal Capital Controls and Real Exchange Rate Policies: A Pecuniary Externality Perspective. Journal of monetary economics, 84, 147-165.

Jiao, Y. (November 18 2017). Financial Crises, Bailout and Optimal Monetary Policy in Open Economies. Columbia University, 80. Retrieved from http://www.columbia.edu/%7Eyj2279/JMP_Yang_Jiao.pdf [in USA].

Sadowska–Cieslak, E. (2003). Capital Account Liberalization in Poland. Capital Liberalization in Transition Countries: Lessons from the Past and for the Future (р. 225–243). Massachusetts: Edward Elgar [in USA].

Epstein, N., Velculescu, D., Goretti, M., & Nier, E. (2010). Republic of Poland: Selected Issues Paper. IMF Country Report, 10/119, 40. Retrieved from http://www.imf.org [in USA].

Franta, M., Holub, T., Král, P., Kubicová, I., Šmidková, K. et al. (2014). The Exchange Rate as an Instrument at Zero Interest Rate: The Case of the Czech Republic. Czech National Bank, Research and Policy Notes, 3, 68 [in Czech Republic].

Kornieieva, Y. (2013). Vplyv gnuchkogo valiutnogo regymu na efectyvnist’ monetarnogo transmisiynogo mechanismu y Polshchi v ymovah kryzy [The impact of flexible exchange rate regime on effectiveness of monetary transmission mechanism in Poland in crisis conditions]. Visnyk Kyivskogo natzionalnogo universytetu imenі Tarasa Shevchenka. Ekonomika – Bulletin of Taras Shevchenko National university of Kyiv. Economics, 1(40), 54–59 [in Ukrainian].

Faryna, J. (2016). Neliniinyi efekt perenesennia obminnoho kursu na vnutrishni tsiny v Ukraini [Nonlinear Exchange Rate Path-through to Domestic Prices in Ukraine]. Visnyk NBU – Visnyk of the National Bank of Ukraine, 236, 30–42 [in Ukrainian].

Zasady hroshovo-kredytnoi polityky NBU na 2018 rik ta serednostrokovu perspektyvu [Principles of conducting monetary policy of NBU for 2018 and medium-term perspective]. (n.d.). bank.gov.ua. Retrieved from https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=55564681 [in Ukrainian].

Stratehiia valiutnykh interventsii NBU na 2016-2020 rr. [Strategy of conducting foreign exchange intervention of NBU for 2016-2020]. (n.d.). bank.gov.ua. Retrieved from https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=38081080 [in Ukrainian].

Kontseptsiia novoho valiutnoho rehuliuvannia [Concept of new foreign exchange regulations]. (n.d.). bank.gov.ua. Retrieved from https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=40253908 [in Ukrainian].

Lepushynskyi, V., & Hrui, A. (2016). Zastosuvannia valiutnykh interventsii yak dodatkovoho instrumentu za rezhymu infliatsiinoho tarhetuvannia: pryklad Ukrainy [Applying Foreign Exchange Interventions as an Additional Instrument Under Inflation Targeting: The Case of Ukraine]. Visnyk NBU – Visnyk of the National Bank of Ukraine, 238, 39–56 [in Ukrainian].

Aoki, K., Benigno, G., & Kiyotaki, N. (2010). Adjusting to capital account liberization. Center of economic policy research, 1014, 69.

Dilovi ochikuvannia pidpryiemstv [Business expectations of enterprises]. (n.d.). bank.gov.ua. Retrieved from https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58374 [in Ukrainian].

Statystyka zovnishnoho sektoru [External sector statistics]. (n.d.). bank.gov.ua. Retrieved from https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=44502&cat_id=44446 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Kaminsky G. Globalization in Periphery: Monetary Policy: What is Gained, What is Lost? / G. Kaminsky // IIEP-WP-2016-26. – 2016. – September. – Р. 16.

Benigno G. Optimal Capital Controls and Real Exchange Rate Policies: A Pecuniary Externality Perspective / G. Benigno, H. Chen, C. Otrok, A. Rebucci, E. Young // Journal of monetary economics. – 2016. – № 84. – Р. 147–165.

Jiao Y. Financial Crises, Bailout and Optimal Monetary Policy in Open Economies [Електронний ресурс] / Y. Jiao // Columbia University. – 2017. – November 18. – Р. 80. – Режим доступу : http://www.columbia.edu/%7Eyj2279/JMP_Yang_Jiao.pdf.

Sadowska-Cieslak E. Capital Account Liberalization in Poland / E. Sadowska-Cieslak // Capital Liberalization in Transition Countries: Lessons from the Past and for the Future / A. Bekker, B. Chapple. – Massachusetts : Edward Elgar, 2003. – Р. 225–243.

Epstein N. Republic of Poland: Selected Issues Paper [Електронний ресурс] / Natan Epstein, Delia Velculescu, Manuela Goretti, Erlend Nier // IMF Country Report. – 2010. – № 10/119. – Р. 40. – Режим доступу : http://www.imf.org.

Franta M. The Exchange Rate as an Instrument at Zero Interest Rate: The Case of the Czech Republic / M. Franta, T. Holub, P. Král, I. Kubicová, K. Šmidková et al. // Czech National Bank, Research and Policy Notes. – 2014. – № 3. – Р. 68.

Корнєєва Ю. Вплив гнучкого валютного режиму на ефективність монетарного трансмісійного механізму у Польщі в умовах кризи / Ю. Корнєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 1 (40). – С. 54–59.

Фарина О. Нелінійний ефект перенесення обмінного курсу на внутрішні ціни в Україні / О. Фарина // Вісник НБУ. – 2016. – № 236. – С. 32–45.

Засади грошово-кредитної політики НБУ на 2018 рік та середньострокову перспективу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=55564681.

Стратегія валютних інтервенцій НБУ на 2016-2020 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=38081080.

Концепція нового валютного регулювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=40253908

Лепушинський В. Застосування валютних інтервенцій як додаткового інструменту за режиму інфляційного таргетування: приклад України / В. Лепушинський, А. Груй // Вісник НБУ. – 2016. – № 238. – С. 41–59.

Aoki K. Adjusting to capital account liberization / K. Aoki, G. Benigno, N. Kiyotaki // Center of economic policy research. – 2010. – № 1014. – P. 69.

Ділові очікування підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58374.

Статистика зовнішнього сектору [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=44502&cat_id=44446.

Copyright (c) 2018 Ольга Володимирівна Кліщук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х