НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Федір Олександрович Журавка

Анотація


На підставі проведеного аналізу запропоновано авторське визначення поняття «валютне регулювання». Крім того, досліджено особливості системи валютного регулювання, а також визначено його місце в системі державного регулювання економіки України. Доведено, що валютне регулювання характеризується не тільки як елемент валютної політики, а й як складова частина загальної системи інструментів економічної політики держави.


Ключові слова


валютне регулювання; валютний контроль; державне регулювання економіки; валютна політика; Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Didkivs’ka, L. I. (2000). Derzhavne rehulyuvannya ekonomiky [State regulation of the economy]. Kyiv : Znannya-Pres [in Ukrainian].

Stechenko, D. M. (2000). Derzhavne rehulyuvannya ekonomiky [Financial regulation of the economy]. Kyiv : MAUP [in Ukrainian].

Stel’mashchuk, A. M. (2000). Derzhavne rehulyuvannya ekonomiky [State regulation of the economy]. Ternopil’: TANH [in Ukrainian].

Kovtun, O. I. (2007). Derzhavne rehulyuvannya ekonomiky [State regulation of the economy]. L’viv : «Novyy svit – 2000» [in Ukrainian].

Chystov, S. M., Nykyforov, A. Ye., & Kutsenko, H. F. (2005). Derzhavne rehulyuvannya ekonomiky [State regulation of the economy]. (2nd ed., rev.). Kyiv : KNEU [in Ukrainian].

Hryn’ova, V. M. (2008). Derzhavne rehulyuvannya ekonomiky [State regulation of the economy]. Kyiv : Znannya [in Ukrainian].

Pro systemu valyutnoho rehulyuvannya i valyutnoho kontrolyu : Dekret Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 19.02.1993 № 15-93 [Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On the System of Currency Regulation and Currency Control" from February 19, 1993, № 15–93]. (n.d.). rada.gov.ua. Retrieved from: http://rada.gov.ua [in Ukrainian].

Bezditko, Y. M., Manuylenko O. O., & Stasyuk G. А. (2004). Valyutne rehulyuvannya [Currency regulation]. Kherson : OLDI-plyus [in Ukrainian].

Kabanets’, O. I. (2000). Valyutne rehulyuvannya ta kontrol’ v Ukrayini [Currency regulation and control in Ukraine]. Donets’k : Donechchyna [in Ukrainian].

Yushchenko, V. A., & Mishchenko V. I. (1999). Valyutne rehulyuvannya [Currency regulation]. Kyiv : Znannya [in Ukrainian].

Artemov, N. (2001). Valyutnyy kontrol’ [Exchange control]. Moscow : Profobrazovanye [in Russia].

Dzyublyuk, O. V. (2007). Valyutna polityka [Foreign Policy]. Kyiv : Znannya [in Ukrainian].

Mikhasyuk, I. (Eds.), Mel’nyk, A., Krupka M., & Zaloha, Z. (1999). Derzhavne rehulyuvannya ekonomiky [State regulation of economy]. L’viv : Ukrayins’ki tekhnolohiyi [in Ukrainian].

Kravchenko, L. M., Shaposhnykov, O. O. (2001). Valyutne rehulyuvannya i valyutnyy kontrol’ v Ukrayini [Currency regulation and currency control in Ukraine]. Kyiv: KNTEU [in Ukrainian].

Yepifanova, M. A. (2010) Valyutne rehulyuvannya v systemi derzhavnoho rehulyuvannya ekonomiky [Foreign exchange regulation in the system of state regulation of economics]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs’koyi systemy UkrayinyProblems and prospects of development of the banking system of Ukraine, 30, 169–183 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки : навч. посібник / Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. – К. : Знання-Прес, 2000. – 428 с.

Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки : навч. посібник / Д. М. Стеченко. – К. : МАУП, 2000. – 176 с.

Стельмащук А. М. Державне регулювання економіки : навч. посібник / А. М. Стельмащук. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 315 с.

Ковтун О. І. Державне регулювання економіки : навч. посібник / О. І. Ковтун. – Львів : «Новий світ – 2000», 2007. – 432 с.

Державне регулювання економіки : навч. посібник / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Г. Ф. Куценко та ін. – Вид. 2-ге, доопрац. і доповн. – К. : КНЕУ, 2005. – 440 с.

Гриньова В. М. Державне регулювання економіки : підручник / В. М. Гриньова, М. М. Новікова. – К. : Знання, 2008. – 398 с.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 № 15-93 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua.

Бездітко Ю. М. Валютне регулювання : навч. посіб. / Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2004. – 272 с.

Кабанець О. І. Валютне регулювання та контроль в Україні / О. І. Кабанець, В. Д. Кольга. – Донецьк : Донеччина, 2000. – 224 с.

Ющенко В. А. Валютне регулювання : навч. посіб. / В. А. Ющенко, В. І. Міщенко. – К. : Знання, 1999. – 359 с.

Артемов Н. Валютный контроль / Н. Артемов. – М. : Профобразование, 2001. – 126 с.

Дзюблюк О. В. Валютна політика : підручник / О. В. Дзюблюк. – К. : Знання, 2007. – 422 с.

Міхасюк І. Державне регулювання економіки / Міхасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. акад. АН Вищої школи України І. Р. Михасюка. – Львів: «Українські технології», 1999. – 640 с.

Кравченко Л. М. Валютне регулювання і валютний контроль в Україні : навч. посібн. / Л. М. Кравченко, О. О. Шапошников. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 102 с.

Єпіфанова М. А. Валютне регулювання в системі державного регулювання економіки / М. А. Єпіфанова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – Вип. 30. – С. 169–183.

Copyright (c) 2018 Федір Олександрович Журавка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х