ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

Наталія Романівна Швець, Олександра Миколаївна Осадець

Анотація


Присвячено діяльності кредитних спілок України, а саме соціальній ефективності їх функціонування. Досліджено об’єктивний зміст ефективності як оцінювальної категорії. Запропоновано показники оцінки соціальної ефективності діяльності кредитних спілок. Проведено аналіз у розрізі запропонованих показників оцінки соціальної ефективності діяльності вітчизняних кредитних спілок, що дозволив комплексно охарактеризувати її рівень і визначити основні вектори подальшої діяльності в напрямку підвищення соціального ефекту від роботи кредитних спілок на ринках фінансових послуг України.


Ключові слова


кредитна спілка; ринок фінансових послуг; ефективність; соціальна ефективність; показники оцінки соціальної ефективності діяльності кредитних спілок

Повний текст:

PDF

Посилання


Osypova, N. P. (Eds.), Vodnik, V. D., Klimova, H. P. et al. (2003). Sotsiolohiia [Sociology]. Kyiv : Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Mochernyi, S. V. (Eds.). (2000). Ekonomichna entsyklopediia [Economic Encyclopedia]. (Vol. 1). Kyiv: Vydavnychyitsentr «Akademiia» [in Ukrainian].

Iliash, O. I., & Hrynkevych, S. S. (2010). Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny [Economics of Labor and Social-Labor Relations]. Kyiv : Znannia [in Ukrainian].

Ivanenko, O. (2014). Statystychna otsinka efektyvnosti diialnosti kredytnykh spilok v rehionalnomu rozrizi [Statistical evaluation of the efficiency of credit unions in the regional section]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika – Bulletin of Taras Shevchenko National University. Economy, 4, 44–47 [in Ukrainian].

Dadashev, B. A., & Hrytsenko, O. I. (2010). Kredytni spilky Ukrainy [Credit Unions of Ukraine]. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury

Duka, A. (2009). Realizatsiia zakhysnoi funktsii kredytnykh spilok v umovakh podolannia naslidkiv finansovoi kryzy v Ukraini [Realization of the protective function of credit unions in the context of overcoming the consequences of the financial crisis in Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika – Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economy, 107–108, 34–37 [in Ukrainian].

Tereshchenko, H. M., & Lutsyshyn, O. O. (2010). Shliakhy zabezpechennia zakhystu vkladiv chleniv kredytnykh spilok [Ways of providing protection of deposits of members of credit unions]. FinansyUkrainy – Finances of Ukraine, 12, 80–88 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh [Official site of the national commission that carries outstate regulation in the market of financial services markets]. (n.d.). nfp.gov.ua. Retrieved from https://nfp.gov.ua [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Осипова Н. П. Соціологія : підручник / Н. П. Осипова, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін. ; за ред. Н. П. Осипової. – К.: ЮрінкомІнтер, 2003. – 336 с.

Економічна енциклопедія : у трьох т. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. Т. 1 / за ред. С. В. Мочерного. – 864 с.

Іляш О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / О. І. Іляш, С. С. Гринкевич. – К. : Знання, 2010. – 476 с.

Іваненко О. Статистична оцінка ефективності діяльності кредитних спілок в регіональному розрізі / О.Іваненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – № 4. – С. 44–47.

Дадашев Б. А. Кредитні спілки України: навчальний посібник / Б. А. Дадашев, О. І. Гриценко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 112 с.

Дука А. Реалізація захисної функції кредитних спілок в умовах подолання наслідків фінансової кризи в Україні / А. Дука // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2009. – № 107–108. – С. 34–37.

Терещенко Г. М. Шляхи забезпечення захисту вкладів членів кредитних спілок / Г. М. Терещенко, О. О. Луцишин // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 80–88.

Офіційний сайт національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг : https://nfp.gov.ua.

Copyright (c) 2018 Наталія Романівна Швець, Олександра Миколаївна Осадець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х