МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Роман Олегович Циганчук

Анотація


Досліджено модель вирівнювання цін за рівнем активу. Розглянуто математичне моделювання і комп’ютерну симуляцію періодичних економічних процесів, дискретних у часі. Наведено методологію заміни диференціальних рівнянь різницевими. Розв’язання та аналіз виконано двома чисельними способами: методом невизначених коефіцієнтів і розв’язанням крайової задачі.


Ключові слова


неперервний час; дискретний час; математична модель; вузлова функція; економічна динаміка; періодичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Zamkov, O. O., Tolstopjatenko, A. V., & Cheremnyh, J. N. (1997). Matematicheskie metody v jekonomike [Mathematical Methods in Economics]. Moscow : MGU DIS [in Russian].

Lotov, A. V. (1984). Vvedenie v jekonomiko-matematicheskoe modelirovanie [Introduction to Economic and Mathematical Modeling]. Moscow : Nauka [in Russian].

Shelobaev, S. I. (2000). Matematicheskie metody i modeli v jekonomike, fіnansah, biznese [Mathematical methods and models in economics, finance, business]. Moscow : JuNITI-DANA [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Математические методы в экономике : учебник / О. О. Замков, А. В. Толстопятенко, Ю. Н. Черемных. – М. : МГУ, Изд-во «ДИС», 1997. – 453 с.

Лотов А. В. Введение в экономико-математическое моделирование / А. В. Лотов. – М. : Наука, 1984. – 283 с.

Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе : учеб. пособие для вузов / С. И. Шелобаев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 240 с.

Copyright (c) 2018 Роман Олегович Циганчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х