МОДЕЛЬ ОЦІНКИ РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄКТІВ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В БАНКУ В ЦІЛЯХ ПЛАНУВАННЯ

Юрій Тарасович Кійко

Анотація


Досліджено традиційні методики оцінки ризиковості діяльності підрозділів і процесів банку, які є об’єктами аудиторських перевірок. Визначено основні недоліки таких підходів і запропоновано нову модель оцінки з мінімальним впливом людського фактору.


Ключові слова


внутрішній контроль; система внутрішнього контролю; внутрішній аудит; система внутрішнього аудиту; фінансові установи; ризики; планування аудиту; річний план перевірок

Повний текст:

PDF

Посилання


Kiryeyev, O. I., Lyubun, O. S., Kravets, V. M.et al. (2006). Vnutrishniy audyt u banku [Internal audit at the bank]. Kyiv : Tsentr navchalnoyi literatury [in Ukrainian].

Lyubenko, A. M. (2014). Zahalni vymohy do standartiv zovnishn’oho finansovoho kontrolyu [General Requirements for Standards of External Financial Control]. Visnyk Universytetu bankivskoyi spravy Natsionalnoho banku Ukrayiny – Journal of Banking University, 1 (19), 238–241 [in Ukrainian].

Pohorelenko, N. P., Sydorenko, O. M., Serdiuk, L. V. etal. (2012). Vnutrishniy audyt u banku [Internal audit at the bank]. Lviv : Novyy Svit – 2000 [in Ukrainian].

Postanova Pravlinnya NBU № 311 vid 10.05.2016 r. «Polozhennya pro zatverdzhennya Polozhennya pro orhanizatsiyu vnutrishnoho audytu v bankakh Ukrayiny» [Resolution of the Board of the NBU The "Regulation on approval of the Regulation on the organization of internal audit in Ukrainian banks" from May 10, 2016, № 311] (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311500-16 [in Ukrainian].

Rudnytskyy, V. S., Davydyuk, T. V., Denha, S. M. et al. (2015). Upravlinski informatsiyni systemy v obliku, analizi ta audyti [Management Information Systems in Accounting, Analysis and Auditing]. Lviv: UBS NBU [in Ukrainian].

Shurpenkova, R. K. (2006). Ekonomichnyy analiz [Economic analysis]. Lviv : LBI NBU [in Ukrainian].

Lyubenko, A. M. (2014) The standards for audit planning risk-based. Bankovskaya sistema: ustoychivost i perspektivy razvitiya – Banking system: sustainability and development prospects (p. 195–198). Pinsk : Poles GU [in Belarus].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Внутрішній аудит у банку : навч. посіб. / [О. І. Кірєєв, О. С. Любунь, В. М. Кравець та ін.]. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 220 с.

Любенко А. М. Загальні вимоги до стандартів зовнішнього фінансового контролю / А. М. Любенко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2014. – № 1 (19). – С. 238–241.

Внутрішній аудит у банку : навч. посібник / [Н. П. Погореленко, О. М. Сидоренко, Л. В. Сердюк та ін.]. – Львів: Новий Світ – 2000, 2012. – 270 с.

Про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України : Постанова Правління НБУ № 311 від 10.05.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311500-16.

Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті : навч. посіб. / [В. С. Рудницький, Т. В. Давидюк, С. М. Деньга та ін.]. – Львів : УБС НБУ, 2015. – 243 с.

Шурпенкова Р. К. Економічний аналіз. Практикум : навч. посіб. / Р. К. Шурпенкова. – Львів : ЛБІ НБУ, 2006. – 256 с.

Lyubenko A. The standards for audit planning risk-based / A. Lyubenko // Банковская система: устойчивость и перспективы развития. – Пинск : ПолесГУ, 2014. – С. 195–198.

Copyright (c) 2018 Юрій Тарасович Кійко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х