АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ У ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Богдан Іванович Пшик

Анотація


Досліджено сутність антикризового управління у фінансовій діяльності банків.  З позицій формування механізму антикризового управління фінансовою діяльністю банків конкретизовано основні принципи: комплексності, функціональності, прозорості, керованості, оптимальності, ефективності; превентивності. Здійснено систематизацію методів антикризового управління у фінансовій діяльності банків у розрізі державного рівня і рівня комерційних банків.


Ключові слова


криза; антикризове управління; механізм антикризового управління; фінансова діяльність банку

Повний текст:

PDF

Посилання


Baranovsky, O. (2009). Antykryzovi zakhody uryadiv i tsentral’nykh bankiv zarubizhnykh krayin [Anti-crisis measures of governments and central banks of foreign countries]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrayiny – Bulletin of the National Bank of Ukraine, 4, 8–19 [in Ukrainian].

Vovk, V. J. (2011). Zabezpechennya finansovoyi stiykosti bankivskoyi systemy v umovakh kryzy [Ensuring financial stability of the banking system in a crisis]. Finansy, banky, investytsiyi – Finance, Banks, Investments, 2, 41–44 [in Ukrainian].

Perekhrest, L. (2010). Antykryzove upravlinnya yak chynnyk pidvyshchennya rivnya finansovoyi bezpeky bankiv [Anticrisis management as a factor in raising the level of financial security of banks]. Hroshi, finansy i kredyt – Money, finance and credit, 245–249 [in Ukrainian].

Rebryk, Yu. S. (2009). Systema antykryzovoho upravlinnya v banku [System of crisis management in the bank]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny – Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 2 (76), 204–210 [in Ukrainian].

Kuznyetsova, L. V. (2009). Sutnist ta osnovni skladovi systemy upravlinnya finansamy banku [The essence and main components of the financial management system of the bank]. Naukovyy visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrayiny – Scientific Bulletin of the National Forestry University of Ukraine, 19, 196–205 [in Ukrainian].

Kostohryz, V. (2010). Aspekty antykryzovoho upravlinnya bankivskoyu diyalnistyu v Ukrayini [Aspects of crisis management of banking in Ukraine]. Ekonomichnyy analiz – Economic analysis, 7, 156–158 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Барановський О. Антикризові заходи урядів і центральних банків зарубіжних країн / О. Барановський // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 4. – С. 8–19.

Вовк В. Я. Забезпечення фінансової стійкості банківської системи в умовах кризи / В. Я. Вовк, Ю. В. Дмитрик // Фінанси, банки, інвестиції : науковий вісник. – 2011. – № 2. – С. 41–44.

Перехрест Л. Антикризове управління як чинник підвищення рівня фінансової безпеки банків / Л. Перехрест, В. Бриштіна // Гроші, фінанси і кредит. – 2010. – С. 245–249.

Ребрик Ю. С. Система антикризового управління в банку / Ю. С. Ребрик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2009. – № 2 (76). – С. 204–210.

Кузнєцова Л. В. Сутність та основні складові системи управління фінансами банку / Л. В. Кузнєцова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : Національний лісотехнічний університет України, 2009. – Вип. 19. – С. 196–205.

Костогриз В. Аспекти антикризового управління банківською діяльністю в Україні / В. Костогриз // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 7. – С. 156–158.

Copyright (c) 2018 Богдан Іванович Пшик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х