ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНСАЛТИНГУ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Ірина Володимирівна Тяжкороб, Любов Богданівна Євтух, Марія Миколаївна Лежан

Анотація


Обсяг i розвиток ринку консалтингових послуг є своєрідним індикатором стану ринкового середовища країни. Успіх інвестиційних консультаційних послуг в Україні багато в чому залежить від підтримки держави, перш за все, забезпечення стабільної економічної та політичної ситуації, удосконалення законодавчої бази і податкової системи.

Ключові слова


інвестиційний консалтинг; ринок фінансових послуг; консалтингові послуги; розвиток; передумови

Повний текст:

PDF

Посилання


Runge, Bastian. The Definition of Investment Consulting including Typology and Segmentation. (n.d.). www.ic-research.org. Retrieved from www.ic-research.org. [in English].

Kurylyak, Z. Konsaltynhovi posluhy i PDV [Consulting services and value added tax]. (n.d.). search.ligazakon.ua. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DG090863.html [in Ukrainian].

Honcharova, M. L. Upravlins’ke konsul’tuvannya v Ukrayini: osnovni problemy, tendentsiyi ta napryamky rozvytku [Management consulting in Ukraine: main problems, trends and directions of development]. (n.d.). dspace.uabs.edu.ua. Retrieved from http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13309 [in Ukrainian].

Kovtun, N. V. (2005). Investytsiynyy konsaltynh yak forma orhanizatsiyi ta provedennya monitorynhu investytsiynoho protsesu ta investytsiynoyi diyal’nosti [Investment consulting as a form of organization and monitoring of investment process and investment activity]. Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 75–76, 49–51 [in Ukrainian].

Investytsiynyy konsaltynh [Investment consulting]. (n.d.). www.app-invest.com.ua. Retrieved from http://www.app-invest.com.ua/uk/our-company/investicionnui-counsulting [in Ukrainian].

Investytsiynyy konsaltynh [Investment consulting]. (n.d.).devisu.ua. Retrieved from http://devisu.ua/uk/services/consulting-service/investitsijnij-konsalting [in Ukrainian].

Betekhtin, O. V. (2010). Osoblyvosti rozvytku investytsiynoho konsaltynhu v Ukrayini [Features of investment consulting development in Ukraine]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 9, 22–23 [in Ukrainian].

Ohlyad rynku konsaltynhovykh posluh v Ukrayini. Prohrama dilovykh kosul’tatsiy Yevropeys’koho banku rekonstruktsiyi i rozvytku [Overview of the consulting services market in Ukraine. The Program of Business Advice of the European Bank for Reconstruction and Development]. Marketynh v Ukrayini – Marketing in Ukraine, 6, 46–49 [in Ukrainian].

Rynek usług doradczych – raport Con Quest Consulting [Advisory services market – Con Quest Consulting report]. (n. d.). businesswomanlife.pl. Retrieved from http://businesswomanlife.pl/rynek-uslug-doradczych-raport-conquest-consulting [in Polish].

Zysnarski, Ja. Rynek usług doradczych 2013 – strategia i zarządzanie [Advisory services market 2013 – strategy and management]. (n.d.). www.doradca.com.pl. Retrieved from http://www.doradca.com.pl/repository/files/Rynek_doradztwo_w_zarzadzaniu_2013.pdf [in Polish].

EFIX EXPLORER – lepiej wiedzieć, co jest grane. usługa doradztwa inwestycyjnego na rynku FOREX i CFD [EFIX EXPLORER – better know what is playing. Investment advisory services on FOREX and CFD]. (n.d.). www.ticker.pl. Retrieved from http://www.ticker.pl/2016/04/20/efix-explorer-lepiej-wiedziec-co-jest-grane-usluga-doradztwa-inwestycyjnego-na-rynku-forex-i-cfd [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Runge Bastian. The Definition of Investment Consulting including Typology and Segmentation [Електронний ресурс] / Bastian Runge. – Режим доступу : www.ic-research.org

Куриляк З. Консалтингові послуги і ПДВ [Електронний ресурс] / З.Куриляк. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DG090863.html.

Гончарова М. Л. Управлінське консультування в Україні: основні проблеми, тенденції та напрямки розвитку [Електронний ресурс] / М. Л. Гончарова. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13309.

Ковтун Н. В. Інвестиційний консалтинг як форма організації та проведення моніторингу інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності / Н. В. Ковтун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2005. – №75-76. – С. 49–51.

Інвестиційний консалтинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.app-invest.com.ua/uk/our-company/investicionnui-counsulting.

Інвестиційний консалтинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://devisu.ua/uk/services/consulting-service/investitsijnij-konsalting.

Бетехтін О. В. Особливості розвитку інвестиційного консалтингу в Україні / О. В. Бетехтін // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 22–23.

Огляд ринку консалтингових послуг в Україні. Програма ділових косультацій Європейського банку реконструкції і розвитку // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 6. – с. 46–49.

Rynek usług doradczych – raport Con Quest Consulting [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://businesswomanlife.pl/rynek-uslug-doradczych-raport-conquest-consulting.

Zysnarski Jarosław. Rynek usług doradczych 2013 – strategia i zarządzanie [Електронний ресурс] / Jarosław Zysnarski. – Режим доступу : http://www.doradca.com.pl/repository/files/Rynek_doradztwo_w_zarzadzaniu_2013.pdf.

EFIX EXPLORER – lepiej wiedzieć, co jest grane. Usługa doradztwa inwestycyjnego na rynku FOREX i CFD [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ticker.pl/2016/04/20/efix-explorer-lepiej-wiedziec-co-jest-grane-usluga-doradztwa-inwestycyjnego-na-rynku-forex-i-cfd.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Ірина Володимирівна Тяжкороб, Любов Богданівна Євтух, Марія Миколаївна Лежан

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х