ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНСАЛТИНГУ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Ірина Володимирівна Тяжкороб, Любов Богданівна Євтух, Марія Миколаївна Лежан

Анотація


Обсяг i розвиток ринку консалтингових послуг є своєрідним індикатором стану ринкового середовища країни. Успіх інвестиційних консультаційних послуг в Україні багато в чому залежить від підтримки держави, перш за все, забезпечення стабільної економічної та політичної ситуації, удосконалення законодавчої бази і податкової системи.

Ключові слова


інвестиційний консалтинг; ринок фінансових послуг; консалтингові послуги; розвиток; передумови

Повний текст:

PDF

Посилання


Runge, Bastian. The Definition of Investment Consulting including Typology and Segmentation. (n.d.). www.ic-research.org. Retrieved from www.ic-research.org. [in English].

Kurylyak, Z. Konsaltynhovi posluhy i PDV [Consulting services and value added tax]. (n.d.). search.ligazakon.ua. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DG090863.html [in Ukrainian].

Honcharova, M. L. Upravlins’ke konsul’tuvannya v Ukrayini: osnovni problemy, tendentsiyi ta napryamky rozvytku [Management consulting in Ukraine: main problems, trends and directions of development]. (n.d.). dspace.uabs.edu.ua. Retrieved from http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13309 [in Ukrainian].

Kovtun, N. V. (2005). Investytsiynyy konsaltynh yak forma orhanizatsiyi ta provedennya monitorynhu investytsiynoho protsesu ta investytsiynoyi diyal’nosti [Investment consulting as a form of organization and monitoring of investment process and investment activity]. Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 75–76, 49–51 [in Ukrainian].

Investytsiynyy konsaltynh [Investment consulting]. (n.d.). www.app-invest.com.ua. Retrieved from http://www.app-invest.com.ua/uk/our-company/investicionnui-counsulting [in Ukrainian].

Investytsiynyy konsaltynh [Investment consulting]. (n.d.).devisu.ua. Retrieved from http://devisu.ua/uk/services/consulting-service/investitsijnij-konsalting [in Ukrainian].

Betekhtin, O. V. (2010). Osoblyvosti rozvytku investytsiynoho konsaltynhu v Ukrayini [Features of investment consulting development in Ukraine]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 9, 22–23 [in Ukrainian].

Ohlyad rynku konsaltynhovykh posluh v Ukrayini. Prohrama dilovykh kosul’tatsiy Yevropeys’koho banku rekonstruktsiyi i rozvytku [Overview of the consulting services market in Ukraine. The Program of Business Advice of the European Bank for Reconstruction and Development]. Marketynh v Ukrayini – Marketing in Ukraine, 6, 46–49 [in Ukrainian].

Rynek usług doradczych – raport Con Quest Consulting [Advisory services market – Con Quest Consulting report]. (n. d.). businesswomanlife.pl. Retrieved from http://businesswomanlife.pl/rynek-uslug-doradczych-raport-conquest-consulting [in Polish].

Zysnarski, Ja. Rynek usług doradczych 2013 – strategia i zarządzanie [Advisory services market 2013 – strategy and management]. (n.d.). www.doradca.com.pl. Retrieved from http://www.doradca.com.pl/repository/files/Rynek_doradztwo_w_zarzadzaniu_2013.pdf [in Polish].

EFIX EXPLORER – lepiej wiedzieć, co jest grane. usługa doradztwa inwestycyjnego na rynku FOREX i CFD [EFIX EXPLORER – better know what is playing. Investment advisory services on FOREX and CFD]. (n.d.). www.ticker.pl. Retrieved from http://www.ticker.pl/2016/04/20/efix-explorer-lepiej-wiedziec-co-jest-grane-usluga-doradztwa-inwestycyjnego-na-rynku-forex-i-cfd [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Runge Bastian. The Definition of Investment Consulting including Typology and Segmentation [Електронний ресурс] / Bastian Runge. – Режим доступу : www.ic-research.org

Куриляк З. Консалтингові послуги і ПДВ [Електронний ресурс] / З.Куриляк. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DG090863.html.

Гончарова М. Л. Управлінське консультування в Україні: основні проблеми, тенденції та напрямки розвитку [Електронний ресурс] / М. Л. Гончарова. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13309.

Ковтун Н. В. Інвестиційний консалтинг як форма організації та проведення моніторингу інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності / Н. В. Ковтун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2005. – №75-76. – С. 49–51.

Інвестиційний консалтинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.app-invest.com.ua/uk/our-company/investicionnui-counsulting.

Інвестиційний консалтинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://devisu.ua/uk/services/consulting-service/investitsijnij-konsalting.

Бетехтін О. В. Особливості розвитку інвестиційного консалтингу в Україні / О. В. Бетехтін // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 22–23.

Огляд ринку консалтингових послуг в Україні. Програма ділових косультацій Європейського банку реконструкції і розвитку // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 6. – с. 46–49.

Rynek usług doradczych – raport Con Quest Consulting [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://businesswomanlife.pl/rynek-uslug-doradczych-raport-conquest-consulting.

Zysnarski Jarosław. Rynek usług doradczych 2013 – strategia i zarządzanie [Електронний ресурс] / Jarosław Zysnarski. – Режим доступу : http://www.doradca.com.pl/repository/files/Rynek_doradztwo_w_zarzadzaniu_2013.pdf.

EFIX EXPLORER – lepiej wiedzieć, co jest grane. Usługa doradztwa inwestycyjnego na rynku FOREX i CFD [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ticker.pl/2016/04/20/efix-explorer-lepiej-wiedziec-co-jest-grane-usluga-doradztwa-inwestycyjnego-na-rynku-forex-i-cfd.

Copyright (c) 2018 Ірина Володимирівна Тяжкороб, Любов Богданівна Євтух, Марія Миколаївна Лежан

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х