ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ

Олександра Володимирівна Уткіна

Анотація


Проаналізовано міжнародний досвід протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом із урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Розглянуто оновлені Рекомендації ФАТФ, їхню мету і завдання. Доведено, що національна система фінансового моніторингу в Україні має низку недоліків. Наведені рекомендації допоможуть ефективно боротися з незаконним відмиванням грошей не тільки державним органам, а й приватному секторові, особливо банківським установам.

Ключові слова


легалізація (відмивання) доходів; отриманих злочинним шляхом; ризик-орієнтований підхід; фінансова установа

Повний текст:

PDF

Посилання


International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. The FATF recommendations (2012). www.fatf-gafi.org. Retrieved : from http://www.fatf-gafi.org [in France].

The risk-based approach guidance for the banking sector (2014). www.fatf-gafi.org. Retrieved from : http://www.fatf-gafi.org [in France].

Zvit pro provedennya natcionalnoi otcinku ruzukiv vidmuvannya koshtiv ta finansyvannia terorusmy za 2016 rik. [Report on conducting a national assessment of money laundering and terrorist financing risks for 2016]. (n.d.). www.sdfm.gov.ua. Retrieved from http://www.sdfm.gov.ua [in Ukrainian].

Basel AML Index 2016 Report. (n.d.). index.baselgovernance.org. Retrieved from https://index.baselgovernance.org/sites/index/documents/Basel_AML_Index_Report_2016.pdf [in Switzerland].

Beregniy, O. M. (2010). Otcinka ta upravlinnia rusukom vukorustannia poslug dlia legalisatcii kriminalnuh dohodiv abo finansuvannia terorusmy v komerziynomy banky : monografiya [Assessment and management of the risk of using services for the legalization of criminal incomes or financing of terrorism in a commercial bank]. Sumy: DVNZ «UABS NBU» [in Ukrainian].

Pro zapobigannya ta protudiyu legalizacii (vidmuvannya) dohodiv, oderganuh zlochunnum shlyahom, finansyvannya terorusmy ta rozpovsyudgennya zbroi massovogo znush’ennya: Zakon Ukrainu vid 14.10.2014 № 1702-VII. [On Prevention and Counteraction of the Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, Financing of Terrorism and Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction from 14.10.2014, № 1702-VII]. (n.d.). zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 [in Ukrainian].

Metodologiya z otcinku vidpovidnosti Rekomendaziyam FATF ta efektuvnosti sustem protudii vidmuvanniu koshtiv ta finansuvannia terorusmy. [Methodology for assessing compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Systems]. (n.d.). www.sdfm.gov.ua. Retrieved from http://www.sdfm.gov.ua [in Ukrainian].

Hydokormova, M. I. (2011). Upravlinnia ruzukamu legalizatcii zlochunnuh dohodiv yak novitnia vumoga svitovoi spilnotu [Managing the risks of legalization of criminal incomes as the latest requirement of the world community]. Aktualni problemu ekonomiku – Actual problems of the economy 6, 226-232 [in Ukrainian].

Epifanof, A. O., & Vasileva (Eds.), T. A., Kozmenko, S. M. et al. (2012). Upravlinnia ruzukamu bankiv [Risk management of banks]. Symu: DVNZ «UABS NBU» [in Ukrainian].

Pro zatverdgennia Polozhenya pro zdiysnenia bankamu finansovogo monitorungy: Postanova Pravlinnia NBU vid 26.06.2015 № 417 [On Approval of the Provision on the Implementation by Financial Monitoring Banks: Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated June 26, 2015 No. 417]. (n.d.). zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0417500-15 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. The FATF recommendations (2012). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fatf-gafi.org.

The risk-based approach guidance for the banking sector (2014). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fatf-gafi.org.

Звіт про проведення національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму за 2016 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2016/20161013/zvit.pdf.

Basel AML Index 2016 Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://index.baselgovernance.org/sites/index/documents/Basel_AML_Index_Report_2016.pdf.

Бережний О. М. Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку : монографія / О. М. Бережний. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 116 с.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-18.

Методологія з оцінки відповідності Рекомендаціям ФАТФ та ефективності систем протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sdfm.gov.ua.

Худокормова М. І. Управління ризиками легалізації злочинних доходів як новітня вимога світової спільноти / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журнал. – 2011. – № 6. – С. 226–232.

Управління ризиками банків : монографія : у 2 т. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – 283 с.

Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу : Постанова Правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0417500-15.

Copyright (c) 2018 Олександра Володимирівна Уткіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х