ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Олексій Олександрович Другов

Анотація


Досліджено теоретико-методологічні аспекти і прикладні засади функціонування іноземного капіталу в банківській системі України. Проведено емпіричний аналіз. Запропоновано підходи до побудови етапності участі іноземних інвесторів в банківській системі України та її подальші сценарії.


Ключові слова


іноземний капітал; банківська система України; етапи входження іноземних інвесторів

Повний текст:

PDF

Посилання


Heiets, V. Inozemnyi kapital u bankivskii systemi Ukrainy [Foreign capital in the banking system of Ukraine]. (n.d.). dt.ua. Retrieved from https://dt.ua/ECONOMICS/inozemniy_kapital_u_bankivskiy_sistemi_ukrayini.html [in Ukrainian].

Iurhelevych, S., & Saveliev, O. (2003). Pravove rehuliuvannia stvorennia ta diialnosti filii inozemnykh bankiv v Ukraini: dosvid krain Tsentralnoi ta Skhidnoi Yevropy [Legal regulation of the creation and operation of branches of foreign banks in Ukraine: the experience of Central and Eastern European countries]. Visnyk NBU – Bulletin of the National Bank of Ukraine, 4, 39–41[in Ukrainian].

Statystychni dani Natsionalnoho banku Ukrainy [Statistical data of the National Bank of Ukraine]. (n.d.). www.bank.gov.ua. Retrieved from www.bank.gov.ua [in Ukrainian].

Kochetkov, V., & Mostyskyi, T. (2014). Diialnist bankiv z inozemnym kapitalom v Ukraini [Activities of Banks with Foreign Capital in Ukraine]. Efektyvna Ekonomika – Effective Economics, 5. Retrieved from http://www.m.nayka.com.ua/?op=8&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&w=%D0%A2.+%D0%90.+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 [in Ukrainian].

Kirichenko, M. (2008). Inostrannyj kapital v bankovskoj sisteme Ukrainy [Foreign capital in the banking system of Ukraine]. Finansovij direktor – Financial Director, 1, 3–6 [in Ukrainian].

Primierova, O. K. (2008). Otsinka uchasti inozemnoho kapitalu u bankivskii systemi Ukrainy [Estimation of foreign capital participation in the banking system of Ukraine]. StatystykaUkrainy – Statistics of Ukraine, 4, 54–58 [in Ukrainian].

Kostohryz, V., & Bezzubenko, Iu. (2012). Inozemnyi kapital v bankivskii systemi Ukrainy: suchasna problematyka [Foreign Capital in the Banking System of Ukraine: Current Issues]. Finansovyi prostir – Financial Space, 2, 91–98 [in Ukrainian].

Alekseev, A. (2007). Kreditnyj konvejer: zachem on bankam i ih [Credit conveyor: why he banks and their customers]. Zerkalonedeli – Mirror of the week, 7, 8 [in Ukrainian].

Belinska, Ia., & Zhalilo, Ia. Shchodo vplyvu zrostannia prysutnosti inozemnoho kapitalu na bankivsku systemu Ukrainy. Analitychna zapyska Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen Ukrainy [About the influence of the growth of the presence of foreign capital on the banking system of Ukraine. Analytical note of the National Institute for Strategic Studies of Ukraine]. (n.d.). old.niss.gov.ua. Retrieved from http://old.niss.gov.ua/monitor/Juli2009/01.htm [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Геєць В. Іноземний капітал у банківській системі України [Електронний ресурс] / В. Геєць. – Режим доступу : https://dt.ua/ECONOMICS/inozemniy_kapital_u_bankivskiy_sistemi_ukrayini.html.

Юргелевич С. Правове регулювання створення та діяльності філій іноземних банків в Україні: досвід країн Центральної та Східної Європи / С. Юргелевич, О. Савельєв // Вісник НБУ. – 2003. – № 4. – С. 39–41.

Статистичні дані Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bank.gov.ua.

Кочетков В. Діяльність банків з іноземним капіталом в Україні [Електронний ресурс] / В. Кочетков, Т. Мостиський // Ефективна економіка. – 2014. – № 5. – Режим доступу : http://www.m.nayka.com.ua/?op=8&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&w=%D0%A2.+%D0%90.+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.

Кириченко М. Иностранный капитал в банковской системе Украины / М. Кириченко // Финансовий директор. – 2008. – № 1. – С. 3–6.

Прімєрова О. К. Оцінка участі іноземного капіталу у банківській системі України / О. К. Прімєрова // Статистика України. – 2008. – № 4. – С. 54–58.

Костогриз В. Іноземний капітал в банківській системі України: сучасна проблематика / В. Костогриз, Ю. Беззубенко // Фінансовий простір. – 2012. – № 2 (6). – С. 91–98.

Алексеев А. Кредитный конвейер: зачем он банкам и их клиентам / А. Алексеев // Зеркало недели. – 2007. – № 7 (636). – 24 февраля. – С. 8.

Белінська Я. Щодо впливу зростання присутності іноземного капіталу на банківську систему України : аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень України [Електронний ресурс] / Я. Белінська, Я. Жаліло. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/monitor/Juli2009/01.htm

Copyright (c) 2018 Олексій Олександрович Другов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х