Фінансування журналу

Видавець

Університет банківської справи Національного банку України створений рішенням Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року. Ліцензію Міністерства освіти і науки ВНЗ отримав 1 березня 2007 року.

Унікальна структура Університету банківської справи із центром в Київі та інститутами у трьох регіонах держави дозволяє залучати до навчального процесу керівників департаментів Національного банку Украини – провідних вчених і спеціалістів столиці і тим самим забезпечити високий рівень освіти. В той же час об’єднання в одному університеті сприяє формуванню єдиної системи моральних і духовних цінностей при підготовці майбутніх спеціалістів фінансово-кредитної сфери.

У СКЛАДІ УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ДІЮТЬ

4 ІНСТИТУТИ

7 ФАКУЛЬТЕТІВ

28 КАФЕДР

Університет здійснює:

  1. Підготовку спеціалістів за денною і заочною формами навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», напрямкам: фінанси і кредит, облік і аудит, економічна кібернетика, фінанси і кредит (спеціалізація – банківські технології і процеси);
  2. Підготовку спеціалістів за денною і заочною формами навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнями «спеціаліст» і «магістр», спеціальностям: «Фінанси» (магістр, спеціаліст), «Облік і аудит» (магістр, спеціаліст), «Банківська справа» (магістр, спеціаліст), «Економічна кібернетика» (магістр);
  3. Навчання в докторантурі за спеціальністю: «Гроші, фінанси і кредит»;
  4. Навчання в аспірантурі за спеціальностями: «Гроші, фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», «Математичні методи і інформаційні технології в економіці»;
  5. Перепідготовку спеціалістів з наданням другої вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» на базі повної вищої освіти за спеціальностями: «Банківська справа», «Облік і аудит», «Фінанси»;
  6. Підвищення кваліфікації робітників банків України та інших фінансових установ;
  7. Підвищення кваліфікації державних службовців.

Університет підтримує контакти майже з 30 зарубіжними навчальними закладами, банківськими установами і консалтинговими фірмами.

Вісник Університету банківської справи