Вісник Університету банківської справи Національного банку України

Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) видається тричі на рік Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

ISSN: 2221-755Х (Друкована версія)

У Віснику висвітлюються питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи. Вісник розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів навчальних закладів.

Тематичні рубрики збірника:

- Теоретичні засади та макроекономічні аспекти розвитку фінансових систем

- Проблеми та перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ в сучасних умовах

- Проблеми обліку, аналізу і аудиту

- Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

- Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) внесено до переліку фахових видань України Постановою президії ВАК від 8 липня 2009 р. № 1-05/3 під № 308.

 

Представленість та індексування:

Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних:

- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 2 (20) (2014)

Зміст

Теоретичні засади та макроекономічні аспекти фінансово-економічних систем

Аналіз проблем і пріоритетів державної політики за етапами розвитку базових видів економічної діяльності в Україні в контексті забезпечення економічної безпеки держави PDF
Надія Ярославівна Юрків 3-8
Інфраструктура грошового ринку: теоретичні засади дослідження PDF
Богдан Іванович Пшик, Тетяна Миколаївна Неклюдова 9-12
Економічний еквівалент вартості життя як стимул розвитку страхового ринку та модернізації економіки України PDF
Олександра Остапівна Шевчук 13-18
Сутність інструментів антициклічного регулювання фінансового сектору PDF
Анна Сергіївна Тищенко 19-23
Вплив підвищення ефективності фондового ринку України на вартість кредитних ресурсів PDF
Ірина Ігорівна Бардин 24-27
Концептуальні основи державної політики у сфері недержавного пенсійного забезпечення PDF
Наталія Анатоліївна Цікановська 28-32
Гарантійно-компенсаційні механізми у фінансовому секторі PDF
Володимир Володимирович Ващенко 33-36
Проблемні аспекти оцінки ефективності управління бюджетними витратами PDF
Олена Володимирівна Кравченко 37-40
Фінансове забезпечення розвитку туристичної галузі PDF
Марія Павлівна Рипкович 41-45
Сучасний стан і перспективи розвитку харчової промисловості України PDF
Ірина Ігорівна Топій, Марія Іванівна Білейчук 46-49
Маркетинг: теорія і сучасні реалії PDF
Назар Васильович Фігун, Остап Чорний 50-55
Оцінка втрат ВВП України від трудової міграції населення PDF
Богдан Ігорович Михайлишин 56-60
Протиріччя між навчанням економічних дисциплін і реальною економічною діяльністю підприємств PDF
Юрій Ілліч Лернер 61-64
Постсоціалістичне господарювання: загальне та особливе у приватизації власності у пострадянських країнах PDF
Анна Вікторівна Артеменко 65-68
Людський фактор як складова людського капіталу і проблеми його формування PDF
Василь Назарович Гладунський, Марта Юріївна Коблик, Христина Іванівна Строгуш 69-73

Фінансовий менеджмент (фінанси підприємств)

Актуальні питання підвищення ефективності управління корпоративними фінансами PDF
Ніла Іванівна Климова 74-77
Використання стрес-тестування для оцінки вразливості економічної стійкості машинобудівного підприємства PDF
Олена Володимирівна Маслюк 78-81
Нюанси менеджменту матеріальними активами корпорацій PDF
Ярослав Валерійович Кудря 82-86
Оцінювання факторів, які впливають на ефективність застосування механізмів фінансової підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності PDF
Максим Максимович Глущенко 87-96

Інвестиційні ресурси відтворювальних процесів в Україні в умовах євроінтеграції

Метод економічного оцінювання механізмів залучення інвестицій PDF
Cвятослав Володимирович Князь, Неллі Георгіївна Георгіаді, Олексій Євстахієвич Федорчак 97-101
Концепція, сучасний стан і тенденції розвитку інвестиційного потенціалу енергозбереження PDF
Микола Андрійович Вознюк, Галина Володимирівна Дурицька 102-107
Інвестиційні важелі забезпечення економічного розвитку регіону PDF
Ірина Володимирівна Тяжкороб 108-112
Інноваційна діяльність на внутрішньому ринку України в контексті забезпечення конкурентних переваг національної економіки PDF
Оксана Василівна Шевчук 113-117
Актуальні аспекти управління інвестиційною діяльністю банків на ринку цінних паперів PDF
Олена Миколаївна Мусієнко, Анастасія Юріївна Маслова 118-122
Інвестиційний клімат функціонування недержавних пенсійних фондів PDF
Олена Вікторівна Шабанова 123-126

Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи в сучасних умовах

Складові формування загальної концепції регулювання вітчизняної банківської системи PDF
Олександр Миколайович Тридід, Наталія Петрівна Погореленко, Ісаакович Гойхман Михаїл 127-131
Забезпечення стабільності банківської системи як стратегічна складова фінансової політики держави в умовах глобалізації PDF
Олександр Олексійович Любіч, Володимир Миколайович Домрачев 132-134
Передумови інтеграції вітчизняної банківської системи в європейську банківську систему PDF
Ірина Богданівна Семеген, А. А. Левко 135-140
Сучасний стан і перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів на ринку банківських платіжних карток в Україні PDF
Ірина Семенівна Кравченко, Ірина Володимирівна Дрозд 141-148
Актуальні проблеми рейтингового оцінювання діяльності банків в Україні PDF
Богдан Іванович Пшик 149-152
Рейтингове оцінювання в аналізі фінансового стану банків PDF
Борис Вадимович Самородов, Інна Ігорівна Саєнко, Наталія Ігорівна Єндовцева 153-158
Рейтингова оцінка діяльності банків як інструмент аналізу фінансового стану PDF
Марія Віталіївна Рисін 159-164
Щодо питання скорингу при наданні роздрібних банківських кредитів у сучасних економічних умовах України PDF
Анатолій Миколайович Харченко 165-168
Оцінка портфеля проблемних кредитів комерційних банків України в контексті забезпечення стабільності банківської системи PDF
Лариса Анатоліївна Бондаренко, Тетяна Валеріївна Стародубцева 169-172
Перспективи діяльності фінансових супермаркетів в Україні PDF
Ольга Олегівна Коць, Ірина Ігорівна Скробач 173-177
Муніципальний банк як механізм підвищення фінансової спроможності територіальної громади в умовах бюджетної децентралізації PDF
Віктор Йосифович Карпінець 178-181
Функціональне призначення і принципи функціонування механізму гарантування банківських вкладів PDF
Дмитро Борисович Чеховський 182-186
Основні напрями реформування української системи кредитної кооперації PDF
Раїса Романівна Коцовська 187-190
Проблеми і перспективи кредитування малого і середнього бізнесу в Україні PDF
Олена Михайлівна Юнко 191-194
Інструментарій управління фінансовою безпекою страховиків PDF
Неля Григорівна Нагайчук 195-198

Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю

Розвиток системи державного фінансового контролю на засадах стандартизації PDF
Андрій Миколайович Любенко 199-203
Вплив міжнародних інтеграційних процесів на розвиток системи державного фінансового контролю в Україні PDF
Олег Анатолійович Шевчук 204-207
Основні напрями здійснення аудиту імпортних операцій PDF
Галина Юріївна Коблянська 208-211
Актуальні аспекти обліку екологічних зобов’язань PDF
Олена Іванівна Коблянська 212-214
Інтегрована звітність як еволюція поняття «звітність» PDF
Ігор Олександрович Дземішкевич 215-219
Вплив зміни форм фінансової звітності суб’єктів малого i мікропідприємництва на оцінку їхньої кредитоспроможності PDF
Світлана Володимирівна Коваленко 220-225

Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

Емпіричні оцінки взаємного впливу українських закордонних приватних трансфертів i ВВП PDF
Наталія Володимирівна Тувакова 226-230
Прогнозування кризи платіжного балансу за допомогою сигнального і модельного підходів PDF
Василь Романович Хом’як 231-236
Ціноутворення опцiонiв. Модель Мертона–Гармана PDF
Василь Степанович Янішевський, Роман Васильович Фещур, Василь Петрович Яцишин 237-243
Оптимізація фінансової стійкості банку з допомогою методу послідовних поступок PDF
Андрій Олегович Лучаківський 244-247
Моделювання економічних процесів, дискретних у часі, різницевими рівняннями, розв’язаними відносно вузлових функцій PDF
Роман Олегович Циганчук 248-252
Сильні і слабкі сторони концепції паритету купівельної спроможності при визначенні рівноважного валютного курсу національної грошової одиниці PDF
Роксолана Ростиславівна Голуб 253-258