Вісник Університету банківської справи

Вісник Університету банківської справи видається тричі на рік ДВНЗ "Університет банківської справи" .

ISSN: 2221-755Х (Друкована версія)

У Віснику висвітлюються питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи. Вісник розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів навчальних закладів.

Тематичні рубрики збірника:

- Теоретичні засади та макроекономічні аспекти розвитку фінансових систем

- Проблеми та перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ в сучасних умовах

- Проблеми обліку, аналізу і аудиту

- Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

- Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

Вісник внесено до Переліку фахових видань України за напрямом «Економічні науки» (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 р. №374)

Представленість та індексування:

Вісник Університету банківської справи представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних:

- Index Copernicus (Польща)

- Ulrich’s Periodicals Directory (США)

- ResearchBib (Японія)

- CiteFactor Academic Scientific Journals (США)

- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

- Міжнародна пошукова система Google Scholar

- Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова"


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 2 (32) (2018)

Зміст

Теоретичні засади та макроекономічні аспекти фінансово-економічних систем

ПРОЦЕСНО-ПОТОКОВИЙ ПІДХІД ДО РОЗКРИТТЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ PDF
Анжела Ярославiвна Кузнєцова, Наталія Петрівна Погореленко 3–16
ОЦІНКА ПРИБУТКОВОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Ірина Володимирівна Дрозд 17–25
BANCASSURANCE ЯК СУЧАСНИЙ ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Григорій Георгійович Козоріз, Любов Богданівна Євтух 26–32
ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ PDF
Олександр Іванович Петрик, Олексій Віталійович Магдалюк 33–39
БАЗОВІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ СТАНУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
Наталія Ігорівна Козьмук, Марія Володимирівна Гупало 40–46

Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у сучасних умовах

КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ У СФЕРІ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ АБО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ PDF
Борис Вадимович Самородов, Олександра Володимирівна Уткіна 47–51
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ PDF
Олександр Михайлович Момот 52–55
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ З ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ В УКРАЇНІ PDF
Віра Володимирівна Огородник 56–61
ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ВАЛЮТНОГО КУРСУ І РАЦІОНАЛЬНИХ ОЧІКУВАНЬ НА ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ PDF (English)
Ольга Володимирівна Кліщук 62–71

Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю

РОЛЬ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ У ЗМЕНШЕННІ ОБСЯГІВ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ PDF
Вероніка Геннадіївна Ковальчук, Оксана Дмитрівна Мосьпан, Альона Юріївна Стороженко 72–76
ЕКОНОМІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ УСТУПКИ ПРАВА ВИМОГИ ВІДШКОДУВАННЯ ДЛЯ СТОРІН ПРАВОЧИНУ, ВИЗНАНОГО НЕДІЙСНИМ PDF
Юрій Володимирович Поздняков, Юрій Павлович Садовенко 77–84

Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

БАГАТОФАКТОРНІ МОДЕЛІ ІНДИКАТОРІВ РОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТНОГО РИНКУ PDF
Володимир Георгійович Сословський, Ігор Олександрович Косовський 85–91
МОДЕЛЮВАННЯ СТАНУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ВИРОБНИЧОЮ ФУНКЦІЄЮ КОМПЛЕКСНОГО АРГУМЕНТУ PDF
Моріка Костянтинівна Русинко, Тарас Мирославович Костирко 92–97
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ ХМАРНИХ ERP-СИСТЕМ PDF
Олена Анатоліївна Нємкова, Олег Вадимович Наумов 98–103
ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ДЛЯ СЕЗОННОГО ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ PDF
Олена Вікторівна Лисенко 104–111

Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ PDF
Тамара Степанівна Смовженко, Зоя Едуардівна Скринник 112–123
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ PDF
Анастасія Володимирівна Березинець 124–129