Вісник Університету банківської справи

Вісник Університету банківської справи видається тричі на рік ДВНЗ "Університет банківської справи" .

ISSN: 2221-755Х (Друкована версія)

У Віснику висвітлюються питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи. Вісник розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів навчальних закладів.

Тематичні рубрики збірника:

- Теоретичні засади та макроекономічні аспекти розвитку фінансових систем

- Проблеми та перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ в сучасних умовах

- Проблеми обліку, аналізу і аудиту

- Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

- Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

Представленість та індексування:

Вісник Університету банківської справи представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних:

- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 1, № 22 (2015)

Зміст

Теоретичні засади та макроекономічні аспекти фінансово-економічних систем

Фінансові аспекти інтеграції Польщі до Європейського Союзу: уроки для України PDF
Олексій Олександрович Другов 3-9
Сучасні проблеми забезпечення фінансової стабільності в Україні PDF (English)
Богдан Іванович Пшик, Галина Володимирівна Дурицька 10-16
Дослідження динаміки вітчизняного валютного ринку в порівнянні зі світовим ринком PDF
Вікторія Володимирівна Соловйова 17-22
Cпеціальні права запозичень та їхня роль у світовій фінансовій системі: очікування, реалії, перспективи PDF
Мирослава Емілівна Хуторна, Олександр Васильович Некраса 23-30
Прогнозування фінансового стану та розміщення фінансових ресурсів суб’єкта господарської діяльності PDF
Руслана Казимирівна Шурпенкова 31-36
Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства PDF
Олексій Миколайович Біломістний, Ірина Іванівна Біломістна 37-42
Основні напрями поліпшення фінансового стану підприємства за показниками фінансової стійкості PDF
Надія Михайлівна Гайдис, Юлия М. Федоркова 43-48
Економічний стан і проблеми розвитку підприємств галузі машинобудування в Україні PDF
Валерия Александровна Супрун 49-53

Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у сучасних умовах

Депозитная политика банков Украины: проблематика настоящего PDF
Вікторія Григорівна Костогриз 54-59
Вплив конценрації капіталу на банківський сектор України PDF (English)
Марія Олександрівна Гасюк 60-63
Особливості формування і регулювання фінансових конгломератів в Україні PDF (English)
Неля Григорівна Нагайчук, Ірина Валеріївна Ткаченко 64-69
Банківські ризики в контексті стійкої діяльності банківських установ PDF
Віра Миколаївна Каднічанська, Жанна Іванівна Торяник, Віталій Анатолійович Зорянський 70-75
Удосконалення класифікації банківського кредитного ризику PDF
Леся Олегівна Гаряга 76-81
Земельні банки України PDF
В’ячеслав Валентинович Анісімов 82-88
Вплив політичної та економічної нестабільності на інвестиційну діяльність вітчизняних банків PDF
Юлія Володимирівна Жежерун 89-95
Фінансування національної оборони України PDF
Вікторія Володимирівна Сокур, Катерина Федорівна Телюк 96-102

Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю

Фінансова звітність ломбардів: шляхи гармонізації звітних даних PDF (English)
Наталія Анатоліївна Остап’юк, Олена Леонідівна Біляченко 103-106
Діагностика фінансового стану банків на основі аналізу їхньої надійності PDF
Борис Вадимович Самородов 107-115
Підходи до стандартизації аудиту державних фінансів PDF
Андрій Миколайович Любенко 116-123

Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

Різницеві рівняння підвищеної точності для моделювання динаміки економічних процесів PDF
Білий Леонід Адамович, Роман Олегович Циганчук 124-131
Моделювання структурних елементів економічної безпеки держави в багатовимірній системі оцінки та аналізу PDF
Олена Андріанівна Сергієнко, Надія Леонідівна Морозова, Марина Анатоліївна Шавлак 132-139
ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Сергій Степанович Королюк 140-142

Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

Світоглядні та ментальні фактори формування кризи довіри до банківської системи в Україні PDF
Тетяна Олександрівна Чистіліна 143-150
Оцінка лояльності персоналу як важливий аспект управління персоналом в умовах євроінтеграції PDF
Наталя Євгенівна Рак 151-157
Нейромаркетинг для бізнесу і суспільства PDF (English)
Оксана Володимирівна Босак, Любов Богданівна Возна 158-161
Особливості викладання дисциплін прикладного математичного спрямування при підготовці спеціалістів банківської справи PDF
Олег Павлович Касярум 162-167
Проблеми финансової освіти молоді PDF (English)
Oльга Іванівна Сердюкова 168-172
Деякі аспекти викладання ділової англійської мови студентам економічного профілю у контексті орієнтації на професію PDF (English)
Олена Євгеніївна Ріхтер 173-176
Мішане навчання професійно орієнтованої англійської мови студентів економічних спеціальностей PDF (English)
Інна Сергіївна Чернявська 177-180