Вісник Університету банківської справи

Вісник Університету банківської справи видається тричі на рік ДВНЗ "Університет банківської справи" .

ISSN: 2221-755Х (Друкована версія)

У Віснику висвітлюються питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи. Вісник розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів навчальних закладів.

Тематичні рубрики збірника:

- Теоретичні засади та макроекономічні аспекти розвитку фінансових систем

- Проблеми та перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ в сучасних умовах

- Проблеми обліку, аналізу і аудиту

- Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

- Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

Представленість та індексування:

Вісник Університету банківської справи представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних:

- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 2, № 23 (2015)

Зміст

Теоретичні засади та макроекономічні аспекти фінансово-економічних систем

Макроекономічна динаміка і дефіцит консолідованого бюджету в Україні: теоретичні аспекти і емпірична верифікація PDF (English)
Sergii Kolodii, V. А. Krasnomovets 3-7
Таргетування інфляції: проблеми і перспективи впровадження в Україні PDF
Ganna Karcheva, Valeriy Ogienko, Svitlana Kulik, Maksim Narizhniy 8-15
Розвиток інструментів безготівкових роздрібних платежів в Україні PDF
Svitlana Mishchenko 16-20
Особливості оцінки і шляхи підвищення рівня економічної свободи в Україні PDF
Oleg Gordunovskiy 21-26
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: діяльність і перспективи розвитку PDF
Nataliia Drebot 27-34
Роль нафтогазової промисловості в системі економічної безпеки України PDF
Yevtukh Lyubov, Katerina Telyuk, Artem Blyshchyk 35-41
Моніторинг та економічний потенціал приватних трансфертів в Україну PDF
Victoria Shatkovska-Shmorgay 42-47
Глобалізація як чинник подолання кризових явищ в економіці України PDF
Natalya Bakhchevanova, Valentina Melnykova, Elena Melnykova 48-53
Кредитний механізм фінансування аграрного виробництва України PDF
Viktoriya Gmirya 54-62
Удосконалення фінансування галузі теплового господарства регіонів України PDF
Vitaliya Skril 63-67
Інвестиційний потенціал Черкаської області: стан і шляхи активізації PDF
Valentina Kuksa 68-73
Формування комунікаційної політики промислового комплексу регіону PDF
Tatiana Novikova, Nadia Morozova 74-79

Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у сучасних умовах

Фінансове забезпечення сталого економічного зростання підприємства PDF
Galina Azarenkova, M. Semenova 80-83
Страхування інвестиційної діяльності комерційних банків України PDF
Grigoriy Kozoriz 84-91
Система антикризового управління банками України PDF
Irina Pasechnik, Vitalii Zorianskyi 92-97
Основні тенденції вдосконалення системи банківського регулювання і нагляду в Україні PDF
Tеtiana Novikova, Tetiana Kuznetsova 98-102
Оптимізація організаційної структури банку PDF
Olga Volkova 103-108
Альтернативні джерела фінансування інновацій підприємства PDF (English)
Sergii Krynytsia, Kateryna Krasnytska 109-113
Підвищення ефективності використання капіталу підприємства PDF
Nadiya Haidys, Viktoriya Sokur 114-118

Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю

Обліково-аналітичне забезпечення ризиків фінансових установ в умовах невизначеності PDF
Nadiya Horunzhak 119-125
Концепція внутрішнього аудиту ризиків у контексті оцінки якості корпоративного управління в банку PDF (English)
G. N. Chepelіuk, М. Е. Khutorna 126-131
Теоретичні підходи до обліку касових операцій банку PDF
S. V. Shubina, Y. S. Kalinichenko 132-136
Система оцінки економічної безпеки на сільськогосподарських підприємствах PDF (English)
N. M. Tretyak, L. I. Chabak 137-141
Теоретико-методичні підходи обліку та аналізу фінансових результатів промислового підприємства PDF
S. V. Shubіna, J. V. Papkо 142-147
Особливості методичних прийомів обліку основних засобів з урахуванням змін у Податковому кодексі України PDF
H. I. Koblyanska, A. Y. Laban 148-153
Бухгалтерський облік виробничих запасів: порівняльний аналіз НП(с)БО і МСФЗ PDF
S. V. Shybina, I. А. Gubar 154-157

Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

Зниження обчислювальної складності в задачі нелінійного програмування великої розмірності PDF
A. A. Zasyadko 158-162
Візуалізація та інтелектуальний аналіз бізнес-даних із використанням засобів аналітичної платформи Deductor PDF
V. О. Gorokhovatskіy, М. A. Vagina 163-170
Оцінка інвестиційних проектів несиметричними функціями належності нечіткої логіки PDF
E. A. Nyemkova, M. K. Rusinko 171-177
Методичні підходи до прогнозування фінансового стану банків PDF
Valeria Podchesova, Kateryna Lysak 178-183
Методи оцінювання ділової репутації банку: міжнародний і вітчизний досвід PDF
Z. I. Torianyk, A. M. Karmanova 184-189
Управління розвитком муніципальних підприємств на основі використання узгодженої системи показників PDF
M. R. Tymoshchuk, R. V. Feschur 190-196

Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

Життєздатність пенсійних гарантійних схем щодо пенсій із визначеними виплатами в посткризовий період PDF (English)
Z. Y. Lapishko 197-202
Клієнтська база – запорука успішного функціонування банку в сучасних кризових умовах PDF
Valeria Podchesova, Alexandra Litau 203-209
Роль автоматизованої банківської системи в забезпеченні діяльності банків та особливості її використання в навчальному процесі PDF
Natalіya Mishutina, Svіtlana Zaporozhets 210-215
Особливості розвитку ринку освітніх послуг Львівщини PDF (English)
Iryna Voznyuk-Bohiv 216-222
Особливості гендерної професійної сегрегації жінок на ринку праці Харківської області PDF
Mariya Shypilova, Maryna Shavlak 223-229
Деструктивні елементи соціально-психологічних аспектів управління персоналом PDF
Anatoliy Marenich, Yuliya Vovk 230-238
Управління трудовим потенціалом на машинобудівному підприємстві PDF
Valeria Suprun 239-245
Відповідність діяльності банків принципам корпоративної соціальної відповідальності: вітчизняний контекст PDF
Oksana Fitel 246-255